<cite id="llrvn"></cite>

    <address id="llrvn"></address>

    <noframes id="llrvn">
    <listing id="llrvn"><listing id="llrvn"><meter id="llrvn"></meter></listing></listing>

     安慶教育網
     辛棄疾青玉案元夕拼音版翻譯藝術價值是什么-眾里尋他千百度,驀然回首,那人卻在,燈火闌珊處詳細信息
     宜城教育資源網www.grudzienlash.com

     青玉案·元夕拼音版翻譯辛棄疾

     從詞調來講,《青玉案》十分別致,它原是雙調,上下闋相同,只是上闋第二句變成三字一斷的疊句,跌宕生姿。下闋則無此斷疊,一片三個七字排句,可排比,可變幻,隨詞人的心意,但排句之勢是一氣呵成的,單單等到排比完了,才逼出煞拍的警策句。
     眾里尋他千百度,驀然回首,那人卻在,燈火闌珊處 

     dōng fēng yè fàng huā qiān shù 。
     東風夜放花千樹。
     gèng chuī luò 、 xīng rú yǔ 。 bǎo mǎ diāo chē xiāng mǎn lù 。
     更吹落、星如雨。寶馬雕車香滿路。
     fèng xiāo shēng dòng , yù hú guāng zhuǎn , yī yè yú lóng wǔ 。
     鳳簫聲動,玉壺光轉,一夜魚龍舞。
     é ér xuě liǔ huáng jīn lǚ 。
     蛾兒雪柳黃金縷。
     xiào yǔ yíng yíng àn xiāng qù 。 zhòng lǐ xún tā qiān bǎi dù 。
     笑語盈盈暗香去。眾里尋他千百度。
     mò rán huí shǒu , nà rén què zài , dēng huǒ lán shān chù 。
     驀然回首,那人卻在,燈火闌珊處。
      青玉案·元夕翻譯:
     像東風吹散千樹繁花一樣,又吹得煙火紛紛,亂落如雨。豪華的馬車滿路芳香。悠揚的鳳簫聲四處回蕩,玉壺般的明月漸漸西斜,一夜魚龍燈飛舞笑語喧嘩。
     美人頭上都戴著亮麗的飾物,笑語盈盈地隨人群走過,身上香氣飄灑。我在人群中尋找她千百回,猛然一回頭,不經意間卻在燈火零落之處發現了她。
      青玉案·元夕賞析:
     這首詞的上半闋寫正月十五的晚上,滿城燈火,盡情狂歡的景象。
     “東風夜放花千樹,更吹落,星如雨”:一簇簇的禮花飛向天空,然后像星雨一樣散落下來。一開始就把人帶進“火樹銀花”的節日狂歡之中!皷|風夜”化用岑參的忽如一夜春風來,千樹萬樹梨花開。
     “寶馬雕車香滿路”:達官顯貴也攜帶家眷出門觀燈。跟下句的“魚龍舞”構成萬民同歡的景象。
     “鳳簫聲動,玉壺光轉,一夜魚龍舞”:“鳳簫”是排簫一類的吹奏樂器,這里泛指音樂;“玉壺”指明月;“魚龍”是燈籠的形狀。這句是說,在月華下,燈火輝煌,沉浸在節日里的人通宵達旦載歌載舞。
     下闋仍然在寫“元夕”的歡樂,且一對意中人在大街巧遇的場景。只不過上闋寫的是整個場面,下闋寫一個具體的人,通過他一波三折的感情起伏,把個人的歡樂自然地融進了節日的歡樂之中。
     “蛾兒雪柳黃金縷,笑語盈盈暗香去”:這一句寫的是元宵觀燈的女人,她們穿著美麗的衣服,戴著漂亮的手飾,歡天喜地朝前奔去,所過之處,陣陣暗香隨風飄來!把┝笔怯耵⒅惖念^飾。
     “眾里尋他千百度”:(這人)對著眾多走過的女人一一辨認(但沒有一個是他所等待的意中人)。
     “驀然回首,那人卻在燈火闌珊處”:偶一回頭,卻發現自己的心上人站立在昏黑的幽暗之處。
     “燈火闌珊”勿作“良夜將逝”解,“燈火闌珊”雖然是燈火漸漸散盡的意思,但這兒說的是天空飄灑下來的禮花,快接近地面時早已熄滅散盡,所以即使頭上有流光溢彩,站立的地方卻是昏暗的。
     同時,還有一種說法認為:站在燈火闌珊處的那個人,是對他自己的一種寫照。根據歷史背景可知,當時的他不受重用,文韜武略施展不出,心中懷著一種無比惆悵之感,所以只能在一旁孤芳自賞。也就像站在熱鬧氛圍之外的那個人一樣,給人一種清高不落俗套的感覺,體現了受冷落后不肯同流合污的高士之風。
     作為一首婉約詞,這首《青玉案》與北宋婉約派大家晏殊和柳永相比,在藝術成就上毫不遜色。詞從開頭起“東風夜放花千樹”,就極力渲染元宵佳節的熱鬧景象:滿城燈火,滿街游人,火樹銀花,通宵歌舞。然而作者的意圖不在寫景,而是為了反襯“燈火闌珊處”的那個人的與眾不同。此詞描繪出元宵佳節通宵燈火的熱鬧場景,梁啟超謂“自憐幽獨,傷心人別有懷抱!闭J為此詞有寄托,可謂知音。上片寫元夕之夜燈火輝煌,游人如云的熱鬧場面,下片寫不慕榮華,甘守寂寞的一位美人形象。美人形象便是寄托著作者理想人格的化身!氨娎飳にО俣,驀然回首,那人卻在,燈火闌珊處!蓖鯂S把這種境界稱之為成大事業者,大學問者的第三種境界,確是大學問者的真知灼見。
     全文主要運用了反襯的表現手法,表達出作者不與世俗同流合污的追求(詞人對理想的追求的執著和艱辛)。
     古代詞人寫上元燈節的詞,不計其數,辛棄疾的這一首,卻沒有人認為可有可無,因此也可以稱作是豪杰了。然而究其實際,上闋除了渲染一片熱鬧的盛況外,并無什么獨特之處。作者把火樹寫成與固定的燈彩,把“星雨”寫成流動的煙火。若說好,就好在想象:東風還未催開百花,卻先吹放了元宵節的火樹銀花。它不但吹開地上的燈花,而且還從天上吹落了如雨的彩星——燃放的煙火,先沖上云霄,而后自空中而落,好似隕星雨!盎ㄇ洹泵枥L五光十色的彩燈綴滿街巷,好像一夜之間被春風吹開的千樹繁花一樣。這是化用唐朝詩人岑參的“忽如一夜春風來,千樹萬樹梨花開”。然后寫車馬、鼓樂、燈月交輝的人間仙境——“玉壺”,寫那民間藝人們載歌載舞、魚龍漫衍的“社火”百戲,極為繁華熱鬧,令人目不暇接。其間的“寶”也,“雕”也“鳳”也,“玉”也,種種麗字,只是為了給那燈宵的氣氛來傳神來寫境,大概那境界本非筆墨所能傳寫,幸虧還有這些美好的字眼,聊為助意而已。這也是對詞中的女主人公言外的贊美 。
     下闋,專門寫人。作者先從頭上寫起:這些游女們,一個個霧鬢云鬟,戴滿了元宵特有的鬧蛾兒、雪柳,這些盛裝的游女們,行走過程中不停地說笑,在她們走后,只有衣香還在暗中飄散。這些麗者,都非作者意中關切之人,在百千群中只尋找一個——卻總是蹤影難覓,已經是沒有什么希望了!鋈,眼睛一亮,在那一角殘燈旁邊,分明看見了,是她!是她!沒有錯,她原來在這冷落的地方,還未歸去,似有所待!發現那人的一瞬間,是人生精神的凝結和升華,是悲喜莫名的感激銘篆,詞人竟有如此本領,竟把它變成了筆痕墨影,永志弗滅!—讀到末幅煞拍,才恍然大悟:那上闋的燈、月、煙火、笙笛、社舞、交織成的元夕歡騰,那下闋的惹人眼花繚亂的一隊隊的麗人群女,原來都只是為了那一個意中之人而設,而且,倘若無此人,那一切又有什么意義與趣味呢!
     此詞原不可講,一講便成畫蛇,破壞了那萬金無價的人生幸福而又辛酸一瞬的美好境界。然而畫蛇既成,還須添足:學文者莫忘留意,上闋臨末,已出“一夜”二字,這是何故?蓋早已為尋她千百度說明了多少時光的苦心癡意,所以到了下闋而出“燈火闌珊”,方才前后呼應,筆墨之細,文心之苦,至矣盡矣?蓢@世之評者動輒謂稼軒“豪放”,“豪放”,好像將他看作一個粗人壯士之流,豈不是貽誤學人嗎?
     王國維《人間詞話》曾舉此詞,以為人之成大事業者,必皆經歷三個境界,而稼軒此詞的境界為第三即終最高境界。此特借詞喻事,與文學賞析并無交涉,王先生早已先自表明,吾人在此無勞糾葛。
     從詞調來講,《青玉案》十分別致,它原是雙調,上下闋相同,只是上闋第二句變成三字一斷的疊句,跌宕生姿。下闋則無此斷疊,一片三個七字排句,可排比,可變幻,隨詞人的心意,但排句之勢是一氣呵成的,單單等到排比完了,才逼出煞拍的警策句。
     辛棄疾
     辛棄疾(1140-1207),南宋詞人。原字坦夫,改字幼安,別號稼軒,漢族,歷城(今山東濟南)人。出生時,中原已為金兵所占。21歲參加抗金義軍,不久歸南宋。歷任湖北、江西、湖南、福建、浙東安撫使等職。一生力主抗金。曾上《美芹十論》與《九議》,條陳戰守之策。其詞抒寫力圖恢復國家統一的愛國熱情,傾訴壯志難酬的悲憤,對當時執政者的屈辱求和頗多譴責;也有不少吟詠祖國河山的作品。題材廣闊又善化用前人典故入詞,風格沉雄豪邁又不乏細膩柔媚之處。由于辛棄疾的抗金主張與當政的主和派政見不合,后被彈劾落職,退隱江西帶湖。

     宜城教育資源網www.grudzienlash.com
     辛棄疾青玉案元夕拼音版翻譯藝術價值是什么-眾里尋他千百度,驀然回首,那人卻在,燈火闌珊處
     宜城教育資源網免費提供課件、試題、教案、學案、教學反思設計等備課資源。數百萬資源,無須注冊,天天更新!

     嗟余只影系人間,如何同生不同死-題春綺遺像翻譯拼音版
     如何讓你遇見我,在我最美麗的時刻-一顆開花的樹席慕容
     還君明珠雙淚垂,恨不相逢未嫁時-節婦吟•寄東平
     曾經滄海難為水,除卻巫山不是云-元縝離思其四翻譯拼音
     有美人兮,見之不忘,一日不見兮,思之如狂-鳳求凰翻譯
     相思相見知何日?此時此夜難為情-三五七言李白翻譯拼音
     兩情若是久長時,又豈在朝朝暮暮-鵲橋仙•纖云弄
     執子之手,與子偕老-詩經邶風擊鼓翻譯拼音版 
     多情只有春庭月,猶為離人照落花-寄人張泌翻譯拼音版 
     寒江孤影,江湖故人,相逢何必曾相識出處-是什么意思 

     宜城教育資源網
     免責聲明 :本站資源版權歸原著作人所有,如果我們轉載的作品侵犯了您的權利,請通知我們,我們會及時刪除。
     宜城教育資源網主辦 站長:此地宜城 郵箱:yrqsxp@163.com QQ:290085779