http://www.grudzienlash.com/ yrqsxp@163.com 1440 芙蓉樓送辛漸王昌齡拼音版-芙蓉樓送辛漸教案教學設計 http://yw.ychedu.com/YWJA/XSJA/619813.html 芙蓉樓送辛漸王昌齡拼音版 hányǔliánjiāngyèrùwú,píngmíngsòngkèchǔshāngū。寒雨連江夜入吳,平明送客楚山孤。luòyángqīnyǒurúxiāngwèn,yīpiànbīngxīnzàiyùhú。洛陽親友如相問,一片冰心在玉壺。dānyángchéngnánqiūhǎiyīn,dānyángchéngběichǔyúnshēn。丹陽城南秋海陰,丹陽城北楚云深。gāolóusòngkèbùnéngzuì,jìjìhánjiāngmíngyuèxīn。高樓送客不能醉,寂寂寒江明月心! ≤饺貥撬托翝u翻譯: 其一冷雨灑滿江天的夜晚,我來到吳地,天明送走好友后,只留下楚山的孤影。到了洛陽,如果有親友向您打聽我的情況,就請轉告他們,我的心依然像玉壺里的冰一樣純潔,未受功名利祿等世 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023092623201372.jpg 芙蓉樓送辛漸賞析:這兩首詩所記送別的時間和情景是倒敘。第一首寫的是第二天早晨在江邊送別友人的情景;第二首寫第一天晚上在芙蓉樓為友人餞行之事。 芙蓉樓送辛漸教案教學設計 本站原創 2023/9/26 23:14:01 鑿壁偷光的故事和含義-鑿壁偷光的主人公是誰-鑿壁偷光的道理和啟發 http://yw.ychedu.com/zxywcs/619812.html 鑿壁偷光的故事和含義  鑿壁偷光的故事 在西漢時期,有一個窮苦的小孩名叫匡衡,字稚圭,東?こ锌h人。他是西漢經學家、大臣,以說《詩》著稱,漢元帝時位至丞相! ≡谒〉臅r候,他非常的喜歡讀書,可是他們家是農村,吃飯都成問題,更別提拿錢買書讀了。他家有一個親戚,會讀書識字。于是匡衡就跟一個親戚學認字,才勉強有了一點看書的能力。   匡衡買不起書,只好借書來讀,可是找誰借書呢。因為在那個時候,書還是非常貴重的,不識字的人非常多,一般人家根本沒有書,有一些家里有書的人又不肯輕易借給別人?锖饩徒o有錢人家打工,寧愿一分工錢都不要,只要能給他書讀就行! 】锖獍滋煸诘乩锔苫,只有中午歇晌的 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023092622514717.jpg 鑿壁偷光的道理和啟發做任何事情都要刻苦努力,學習匡衡不怕艱難學習的恒心與毅力,只有我們一直刻苦勤學,才能獲得成功。 鑿壁偷光的主人公是誰 本站原創 2023/9/26 22:47:55 四書五經指的是哪四書哪五經-六藝指的是什么 http://yw.ychedu.com/zxywcs/619811.html 四書五經指的是哪四書哪五經  “四書五經”,即“四書”和“五經”的合稱,是中國儒家經典書籍! 八臅保骸墩撜Z》《大學》《中庸》《孟子》 “五經”:《詩經》《尚書》《禮記》《周易》《春秋》   一、《大學》 《大學》原本是《禮記》中的一篇,在南宋前從未單獨刊印。傳為孔子弟子曾參(前505年—前434年)作。自唐代韓愈,李翱維護道統而推崇《大學》(與《中庸》),至北宋二程百般褒獎宣揚,甚至稱“《大學》,孔氏之遺書而初學入德之門也”,再到南宋朱熹繼承二程思想,便把《大學》從《禮記》中抽出來,與《論語》、《孟子》、《中庸》并列,到朱熹撰《四書章句集注》時,便成了《四書》之一。按朱熹和宋代 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023092622202211.jpg 四書:《論語》《大學》《中庸》《孟子》五經:《詩經》《尚書》《禮記》《周易》《春秋》 六藝指的是什么 本站原創 2023/9/26 22:13:37 聞官軍收河南河北拼音版詩意-聞官軍收河南河北教案教學設計 http://yw.ychedu.com/YWJA/SLJA/619810.html 《聞官軍收河南河北》  唐·杜甫jiànwàihūchuánshōujìběi,劍外忽傳收薊北,chūwéntìlèimǎnyīchánɡ。初聞涕淚滿衣裳。quèkànqīzǐchóuhézài,卻看妻子愁何在,mànjuǎnshīshūxǐyùkuánɡ。漫卷詩書喜欲狂。báirìfànɡɡēxūzònɡjiǔ,白日放歌須縱酒,qīnɡchūnzuòbànhǎohuánxiānɡ。青春作伴好還鄉。jícónɡbāxiáchuānwūxiá,即從巴峽穿巫峽,biànxiàxiānɡyánɡxiànɡluòyánɡ。便下襄陽向洛陽! ∽g文劍外忽然傳來收薊北的消息,剛剛聽到時涕淚滿衣裳;仡^看妻子和孩子哪還有一點的憂傷,胡亂地卷起詩書欣喜若狂。日頭照耀放聲高歌痛飲美酒,趁著明媚春光與妻兒一同返回家鄉。就 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023092522462622.jpg 《聞官軍收河南河北》表達了詩人聽聞官軍收復失地后的狂喜,同時也抒發了詩人即將還鄉的喜悅之情。全詩流露出詩人濃烈的愛國情懷以及心中無限喜悅的心情。 聞官軍收河南河北教案教學設計 本站原創 2023/9/25 22:39:17 白居易草拼音版詩意-白居易草教案教學設計 http://yw.ychedu.com/YWJA/SEJA/619809.html 白居易草拼音版詩意  fùdégǔyuáncǎosòngbié 《賦得古原草送別》 báijūyì 白居易 lílíyuánshàngcǎo,yīsuìyīkūróng! ‰x離原上草,一歲一枯榮! ěhuǒshāobùjìn,chūnfēngchuīyòushēng! ∫盎馃槐M,春風吹又生! uǎnfāngqīngǔdào,qíngcuìjiēhuāngchéng。源歲 遠芳侵古道,晴翠接荒城! òusòngwángsūnqù,qīqīmǎnbiéqíng! ∮炙屯鯇O去,萋萋滿別情! ⊥卣官Y料 一、譯文 長長的原上草是多么茂盛,每年秋冬枯黃春來草色濃。無情的野火哪里能燒毀干凈,溫暖的春風又喚醒新的生命。野草野花蔓延著淹沒古道,艷陽下草地盡頭是你征程。又送公子走 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023092422235947.jpg 草是唐代詩人白居易的名作。這首詩通過對古平原野草的描寫,表達了對朋友的告別之情?梢钥醋魇菍σ安莸捻灨,然后是對生命的頌歌。 白居易草教案教學設計 本站原創 2023/9/24 22:17:31 夢見狗是什么預兆-做夢夢到狗把自己咬了的吉兇宜忌-不同的人夢到狗的夢境解析 http://qt.ychedu.com/QTZY/619808.html 夢見狗是什么預兆  1.夢見狗追逐自己 如果你夢見一只狗在追逐你,這可能是一個警告信號。這個夢象意味著你可能會遇到一些麻煩或危險的情況。這也可能是你潛意識中對某些事情的擔憂。不過,不要害怕,這個夢象也可以被解釋為你在追求自己的目標或夢想,你需要勇敢地面對挑戰! 2.夢見被狗咬 如果你夢見被狗咬了,這可能是你在現實生活中遇到了一些困難或挫折。這個夢象也可能暗示著你遇到了一些不誠實或不友好的人。不過,這個夢象也可以被解釋為你需要更加警惕和小心,以避免遭受傷害! 3.夢見和狗玩! ∪绻銐粢姾凸吠嫠,這可能是一個好兆頭。這個夢象意味著你將會遇到一些快樂和愉悅的事情。這也可能是你在潛意識中對自己 http://qt.ychedu.com/UploadFiles_4477y/UploadSoftPic/202309/2023092421592389.jpg 做夢夢到狗把自己咬了的吉兇基礎穩固安泰,且能逃過災害,免于禍患,而又可排除萬難及得享名利雙收之隆昌運,并獲意外的成功發展,乃幸福長壽之吉名。 不同的人夢到狗的夢境解析 本站原創 2023/9/24 21:55:55 朝代歌完整版-三皇五帝分別是誰 http://ls.ychedu.com/QTZY/619807.html 朝代歌完整版  超級簡單版一:三皇五帝夏商周,秦漢三國兩晉憂,南北隋唐五代盡,宋元明清帝統休! 〕壓唵伟娑狐S堯舜禹夏商周,春秋秦漢又三國。兩晉南北隋唐起,五代十國宋遼金,元明清后皇朝止! ∠鄬唵伟妫合纳讨,春秋戰秦朝以后是兩漢三國兩晉南北朝隋唐五代宋夏遼金元明清二十朝 人教版:三皇五帝始堯舜禹相傳夏商與西周東周分兩段春秋和戰國一統秦兩漢三分魏蜀吳兩晉前后延南北朝并立隋唐五代傳宋元明清后皇朝至此完   香港版本1炎黃虞夏商,周到戰國亡,秦朝并六國,嬴政稱始皇。楚漢鴻溝界,最后屬劉邦,西漢孕新莽,東漢遷洛陽。末年黃巾出,三國各稱王,西晉變東晉,遷都到建康,拓跋入中原,國分南北 http://ls.ychedu.com/UploadFiles_9017y/UploadSoftPic/202309/2023092421430850.jpg 月夜劉方平這首吟詠月夜景物的小詩,詩人寫了自己的所見、所聞、所感,用筆細膩,體物入微。 月夜劉方平教案教學設計 本站原創 2023/9/24 21:39:44 月夜劉方平拼音版-月夜劉方平教案教學設計 http://yw.ychedu.com/YWJA/JNJA/619806.html 《月夜》  唐·劉方平 gèngshēnyuèsèbànrénjiā,běidòulángànnándòuxié! 「钤律肴思,北斗闌干南斗斜! īnyèpiānzhīchūnqìnuǎn,chóngshēngxīntòulǜchuāngshā! 〗褚蛊簹馀,蟲聲新透綠窗紗! ∽g文 夜靜更深,月光只照亮了人家房屋的一半,另一半隱藏在黑夜里。北斗星傾斜了,南斗星也傾斜了! 〗褚共胖禾斓膩砼R,因為你聽那被樹葉映綠的窗紗外,唧唧的蟲鳴,頭一遭兒傳到了屋子里來了! ≠p析 “更深月色半人家,北斗闌干南斗斜!边@兩句詩是寫的仰觀所見景象,向人們描繪了一幅祥和而又恬靜的星空月夜圖。首句中的“更深”二字,為以下景色的描繪確定了基調,也給全詩 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023092421313776.jpg 月夜劉方平這首吟詠月夜景物的小詩,詩人寫了自己的所見、所聞、所感,用筆細膩,體物入微。 月夜劉方平教案教學設計 本站原創 2023/9/24 21:16:43 夢見自己生孩子是什么預兆-夢見自己生孩子的吉兇宜忌 http://qt.ychedu.com/QTZY/619805.html 夢見自己生孩子的吉兇  基礎運佳而成功運劣,雖無大發展,但亦安定,溫飽無慮,但成功運被壓迫以致不能再伸張發達,故好發牢騷,幸而德量好,小過難免,但不致成禍厄!炯嘤趦础俊 粢娮约荷⒆拥囊思伞 敢恕挂伺c陌生人交談,宜聽相聲,宜親吻! 讣伞辜蓜撟,忌遲到,忌相親! 粢娮约荷⒆邮鞘裁搭A兆 不同身份的人夢見自己生小孩的夢境解析 做生意的人夢見自己生小孩,代表少變動為佳,南方有利,可得財利! ∩蠈W的人夢見自己生小孩,意味著文科成績差,不能達到錄取分數! ”久甑娜藟粢娮约荷『,意味著順其自然,天助人助,平順如意! 〕鲂械娜藟粢娮约荷『,建議不外出為妙! 賽壑腥说膲粢 http://qt.ychedu.com/UploadFiles_4477y/UploadSoftPic/202309/2023092420581584.jpg 夢見自己生孩子的宜忌「宜」宜與陌生人交談,宜聽相聲,宜親吻!讣伞辜蓜撟,忌遲到,忌相親。 夢見自己生孩子的吉兇宜忌 本站原創 2023/9/24 20:56:01 鹿柴拼音版翻譯-鹿柴教案教學設計 http://yw.ychedu.com/YWJA/SXJA/619804.html 鹿柴古詩帶拼音  王維鹿柴(zhài)全文拼音版(注音版):kōngshānbùjiànrén,dànwénrényǔxiǎng?丈讲灰娙,但聞人語響。fǎn yǐng rùshēnlín,fùzhàoqīngtáishàng。返景入深林,復照青苔上! ⊥蹙S鹿柴全文翻譯(譯文):山中空空蕩蕩不見人影,只聽得喧嘩的人語聲響。夕陽的金光射入深林中,青苔上映著昏黃的微光! ⊥蹙S鹿柴字詞句解釋(意思):①鹿柴:柴同寨,柵欄。此為地名。②但:只。聞:聽見。③返景:夕陽返照的光。景:日光之影,古時同影。④照:照耀(著)   王維鹿柴賞析(鑒賞):這首詩描繪的是鹿柴附近的空山深林在傍晚時分的幽靜景色。詩的絕妙處在于以動襯靜 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023092417133501.jpg 王維鹿柴這首詩描繪的是鹿柴附近的空山深林在傍晚時分的幽靜景色。詩的絕妙處在于以動襯靜,以局部襯全局,清新自然,毫不做作。落筆先寫空山寂絕人跡,接著以但聞一轉,引出人語響來。 鹿柴教案教學設計 本站原創 2023/9/24 17:11:31 定風波蘇軾拼音版翻譯-定風波教案教學設計 http://yw.ychedu.com/YWJA/JNJA/619803.html  定風波蘇軾拼音版翻譯  sānyuèqīrì,shāhúdàozhōngyùyǔ。yǔjùxiānqù,tóngxíngjiēlángbèi,yúdúbùjué,yǐérsuìqíng,gùzuòcǐcí! ∪缕呷,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狽,余獨不覺,已而遂晴,故作此詞! òtīngchuānlíndǎyèshēng,héfángyínxiàoqiěxú xíng ! ∧牬┝执蛉~聲,何妨吟嘯且徐行! húzhàngmángxiéqīngshèngmǎ, shuí pà?yīsuōyānyǔrènpíngshēng! ≈裾让⑿p勝馬,誰怕?一蓑煙雨任平生! iàoqiàochūnfēngchuījiǔxǐng,wēilěng,shāntóuxiézhàoquèxiāngyíng! http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023092416452164.jpg 定風波·莫聽穿林打葉聲賞析:此詞為醉歸遇雨抒懷之作。詞人借雨中瀟灑徐行之舉動,表現了雖處逆境屢遭挫折而不畏懼不頹喪的倔強性格和曠達胸懷。全詞即景生情,語言詼諧。 定風波教案教學設計 本站原創 2023/9/24 16:35:45 王羲之生平簡介-書圣、畫圣、草圣分別是誰 http://yw.ychedu.com/zxywcs/619802.html 王羲之生平簡介  王羲之(303~361年),漢族,字逸少,號澹齋,身長七尺有余約為(1.83米),原籍瑯琊臨沂(今屬山東),后遷居山陰(今浙江紹興),官至右軍將軍,會稽內史,是東晉偉大的書法家,被后人尊為“書圣”。他的兒子王獻之書法也很好,人們稱他們兩為二王,另一個兒子王凝之官至左將軍,因曾任右軍將軍,世稱“王右軍”、“王會稽”。代表作品有:楷書《樂毅論》、《黃庭經》、草書《十七帖》、行書《姨母帖》、《快雪時晴帖》、《喪亂帖》、行楷《蘭亭集序》等。精研體勢,心摹手追,廣采眾長,冶于一爐,創造出“天質自然,豐神蓋代”的行書,被后人譽為“書圣”。其中,王羲之書寫的《蘭亭集序》為書家所敬仰,被稱作 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023092416225538.jpg 書圣王羲之,書法一種傳統文化,從古至今涌現出很多的書法家,但是被稱為書圣的只有王羲之一人。 書圣、畫圣、草圣分別是誰 本站原創 2023/9/24 16:16:41 古人常用的稱呼有哪些-古人的稱謂有謙稱和尊稱的區別-父母、兒女、兄弟間的稱謂 http://yw.ychedu.com/zxywcs/619801.html 古人常用的稱呼有哪些 表示尊敬的稱謂  1.令:對于對方或對方親屬的敬稱有令、尊、賢、仁等。令,意思是美好的,用于稱呼對方的親屬,如令尊(對方父親)、令堂(對方母親)、令閫(對方妻子)、令兄(對方的哥哥)、令郎(對方的兒子)、令愛、令媛(對方的女兒)、令侄(尊稱對方的侄子)、令親(尊稱對方的親戚)! 2.尊:用來稱與對方有關的人或物,如尊上(稱對方父母)、尊公、尊君、尊府(皆稱對方父親)、尊堂(對方母親)、尊親(對方親戚)、尊駕(稱對方)、尊命(對方的囑咐)、尊意(對方的意思)。賢,用于稱平輩或晚輩,如賢家(稱對方)、賢郎(稱對方的兒子)、賢弟(稱對方的弟弟)。仁,表示愛重,應用范圍較廣,如稱 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023092411243052.jpg 對別人父母、兄妹的稱謂1.令堂:用于古時稱呼對對方母親的敬稱。2.令尊:用于古時稱呼對對方父親的敬稱。3.令兄:用于古時稱呼對對方哥哥的敬稱。 父母、兒女、兄弟間的稱謂 本站原創 2023/9/24 11:19:10 中國有哪些美稱-中國的別稱都有哪些 http://yw.ychedu.com/zxywcs/619800.html 中國的別稱都有哪些  赤縣、神州:赤縣、神州之稱,最早見于《史記·孟子茍卿列傳》,其中提到戰國時齊國有個叫鄒衍的人,他說:“中國名為赤縣神州!焙髞砣藗兙头Q中國為“赤縣神州”。但更多的是分開來用,或稱赤縣,或稱神州! ∪A:古同“花”,引申為美麗而有光彩。對華的解釋,一種說法是古代中原地區的人們,自認為自己居住在衣冠整齊而華麗的`文明地區,所以自稱作華!蹲髠魇琛罚骸爸袊蟹轮,謂之華!绷硪环N說法是:“華”含有赤色之意。周朝人喜歡紅顏色,把紅顏色看作吉祥的象征,所以就自稱作華。還有一種說法,華是由我國古稱華夏省簡而來!叭A”作為中國的簡稱,歷史悠久! ≈T華:由于周朝人自稱為華,所以 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023092411075309.jpg 中華:秦以前,華夏族稱自己的祖國為中國,秦以后,逐漸發展成為一個多民族的國家,因而又有中華民族的說法。中即中國,華是華夏族的簡稱。 中國的別稱都有哪些 本站原創 2023/9/24 11:05:48 魯迅先生的簡介及作品-魯迅先生諷刺人性的語句-如何評價魯迅先生 http://yw.ychedu.com/zxywcs/619799.html 魯迅先生的簡介及作品  魯迅的評價 毛澤東:魯迅是中國文化革命的主將,他不但是偉大的文學家,而且是偉大的思想家和偉大的革命家。魯迅的骨頭是最硬的,他沒有絲毫的奴顏和媚骨,這是殖民地半殖民地人民最寶貴的性格。魯迅是在文化戰線上,代表全民族的大多數,向著敵人沖鋒陷陣的最正確、最勇敢、最堅決、最忠實、最熱忱的空前的民族英雄。魯迅的方向,就是中華民族新文化的方向,就是新生命的方向! ∪~圣陶:與其說魯迅先生的精神不死,不如說魯迅先生的精神正在發芽滋長,播散到大眾的心里! ∴嵳耔I:魯迅先生的死,不僅是中國失去了一個青年的最勇敢的領導者,也是我們失去了一個最真摯最熱忱的朋友! 」簦呼斞赶壬鸁o意做 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023092410472433.jpg 魯迅是中國文化革命的主將,他不但是偉大的文學家,而且是偉大的思想家和偉大的革命家。魯迅的骨頭是最硬的,他沒有絲毫的奴顏和媚骨,這是殖民地半殖民地人民最寶貴的性格。 魯迅先生諷刺人性的語句 本站原創 2023/9/24 10:44:49 岳陽樓記翻譯-岳陽樓記教案教學設計 http://yw.ychedu.com/YWJA/JNJA/619798.html 岳陽樓記翻譯  岳陽樓記 宋代:范仲淹 慶歷四年春,滕子京謫守巴陵郡。越明年,政通人和,百廢具興,乃重修岳陽樓,增其舊制,刻唐賢今人詩賦于其上,屬予作文以記之! ∮栌^夫巴陵勝狀,在洞庭一湖。銜遠山,吞長江,浩浩湯湯,橫無際涯,朝暉夕陰,氣象萬千,此則岳陽樓之大觀也,前人之述備矣。然則北通巫峽,南極瀟湘,遷客騷人,多會于此,覽物之情,得無異乎? 若夫淫雨霏霏,連月不開,陰風怒號,濁浪排空,日星隱曜,山岳潛形,商旅不行,檣傾楫摧,薄暮冥冥,虎嘯猿啼。登斯樓也,則有去國懷鄉,憂讒畏譏,滿目蕭然,感極而悲者矣! ≈寥舸汉途懊,波瀾不驚,上下天光,一碧萬頃,沙鷗翔集,錦鱗游泳,岸芷汀蘭,郁郁 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023092317234062.jpg 《岳陽樓記》是北宋文學家范仲淹的經典作品,范仲淹寫這篇文章的時候正貶官在外,處江湖之遠,本來可以采取獨善其身的態度,落得清閑快樂 岳陽樓記教案教學設計 本站原創 2023/9/23 17:19:21 江雪柳宗元拼音版-江雪教案教學設計 http://yw.ychedu.com/YWJA/XSJA/619797.html 江雪柳宗元拼音版  唐·柳宗元qiānshānniǎofēijué,wànjìngrénzōngmiè。千山鳥飛絕,萬徑人蹤滅。gūzhōusuōlìwēng,dúdiàohánjiāngxuě。孤舟蓑笠翁,獨釣寒江雪。譯文所有的山上,飛鳥的身影已經絕跡,小路上一絲人的蹤跡都沒有。江面孤舟上,有一位披戴著蓑笠的老翁,獨自在寒冷的江面上垂釣!≠p析一、二句是動態的描寫,將景色變得極端的寂靜與沉默,形成一種不平常的景象。詩的三、四句是靜態的描寫,通過與前兩句的對比,畫面反而浮動起來了,表達了作者擺脫世俗、超然物外的清高孤傲的思想感情。  創作背景此詩作于柳宗元謫居永州期間(公元805年—815年)。唐順宗永貞元年(805),柳宗元參加了王叔 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023092222431412.jpg 柳宗元出身河東柳氏,與劉禹錫并稱劉柳,與韓愈并稱為韓柳,與王維、孟浩然、韋應物并稱王孟韋柳。 江雪教案教學設計 本站原創 2023/9/22 22:39:41 破陣子為陳同甫賦壯詞以寄之拼音-破陣子為陳同甫賦壯詞以寄之教案教學設計 http://yw.ychedu.com/YWJA/JNJA/619796.html 破陣子為陳同甫賦壯詞以寄之拼音 zuìlǐtiǎodēngkànjiàn,mènghuíchuījiǎoliányíng。醉里挑燈看劍,夢回吹角連營。bābǎilǐfēnhuīxiàzhì,wǔshíxiánfān sài wàishēng。shāchǎngqiūdiǎnbīng。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外聲。沙場秋點兵。mǎzuò dì lúfēikuài,gōngrúpīlìxiánjīng。馬作的盧飛快,弓如霹靂弦驚。liǎo quèjūnwángtiānxiàshì,yíngdéshēngqiánshēnhòumíng。kěliánbái fà shēng!了卻君王天下事,贏得生前身后名?蓱z白發生! 破陣子·為陳同甫賦壯詞以寄之翻譯:醉夢里挑亮油燈觀看寶劍,夢中 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023092221180219.jpg 辛棄疾南來著名的愛國詞人,他力主抗金收復失地,他寫的許多詞都跟當時的政治斗爭和軍事斗爭有關。他的詞題材廣闊、內容豐富、意境高遠、風格以豪放悲壯為主,成為宋詞豪放派的代表。 破陣子為陳同甫賦壯詞以寄之教案教學設計 本站原創 2023/9/22 21:12:24 夢見掉牙齒是什么意思周公解夢-不同的人夢見牙掉了的解析-夢見牙掉了的宜忌 http://qt.ychedu.com/QTZY/619795.html 夢見掉牙齒是什么意思周公解夢  1、夢見自己的牙齒脫落釋夢如下:將會與人發生爭吵。在休鬧活動方面也有不順。說得明白一點,就是有水難之虞。劃船、沖浪、游泳、釣魚等等的水上游樂,應該全面禁止。在進行其他游樂時也要特別小心! 2、人在兩種情況下會掉牙:即逐漸衰老和正在發育時;那么夢里掉牙一般也有兩種含義:即衰老的悲哀和成長的喜悅! 3、對于女性,這個夢可能表示了夢者希望減弱或去掉自身中男性氣質的一面,或許她認為正是這一點使得她的感情和工作不如意,前面也推測了,她的性格可能是很強勢的,不是小鳥依人型。這樣的女孩在生活中、職場上往往得不到周圍男性的照顧,得不到承認,也是事實…… 4、當你夢見牙齒松動 http://qt.ychedu.com/UploadFiles_4477y/UploadSoftPic/202309/2023092122342034.jpg 夢見牙掉了的宜忌「宜」宜細心,宜發紅包,宜傳播科普!讣伞辜砂l郵件,忌求同存異,忌讀書。 夢見牙掉了的宜忌 本站原創 2023/9/21 22:31:33 曉出凈慈寺送林子方拼音版翻譯-曉出凈慈寺送林子方教案教學設計課后反思 http://yw.ychedu.com/YWJA/SEJA/619794.html 曉出凈慈寺送林子方拼音版翻譯 bìjìngxīhúliùyuèzhōng,fēngguāngbùyǔsìshítóng。畢竟六月中旬,西湖的景色與四季不同。jiētiānliányèwúqióngbì,yìngrìhéhuābiéyànghóng。天上的荷葉無限綠,陽光下的荷花不一樣的紅! ∽⑨寱裕禾杽倓偵。凈慈寺:全名“凈慈報恩光孝禪寺”,與靈隱寺為杭州西湖南北山兩大著名佛寺。林子方:作者的朋友,官居直閣秘書。畢竟:到底。六月中:六月的時候。四時:春夏秋冬四個季節。在這里指六月以外的其他時節。同:相同。接天:像與天空相接。無窮:無邊無際。無窮碧:因蓮葉面積很廣,似與天相接,故呈現無窮的碧綠。映日:太陽映照。別樣:宋代俗語,特別,不一樣。別樣紅:紅 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023092022591219.jpg 曉出凈慈寺送林子方這是一首送別詩,作者抓住了那滿湖的荷花荷葉作為寫作對象,前兩句議論,后兩句寫景,抒發了詩人對西湖美景的贊嘆熱愛之情。 曉出凈慈寺送林子方教案教學設計課后反思 本站原創 2023/9/20 22:53:51 賣炭翁拼音版原文-賣炭翁教案教學設計 http://yw.ychedu.com/YWJA/BNJS/619793.html 賣炭翁拼音版原文 màitànwēng,fáxīnshāotànnánshānzhōng。賣炭翁,伐薪燒炭南山中。mǎnmiànchénhuīyānhuǒsè,liǎngbìncāngcāngshízhǐhēi。滿面塵灰煙火色,兩鬢蒼蒼十指黑。màitàndéqiánhésuǒyíng?shēnshàngyī cháng kǒuzhōngshí。賣炭得錢何所營?身上衣裳口中食。kěliánshēnshàngyīzhèngdān,xīnyōutànjiànyuàntiānhán?蓱z身上衣正單,心憂炭賤愿天寒。yèláichéngwàiyīchǐxuě,xiǎojiàtànchē niǎn bīngzhé。夜來城外一尺雪,曉駕炭車輾冰轍。niúkùnrénjīrìyǐgāo,shìnánménwàinízhōngxiē。牛困人饑日已高,市南門外 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023092022333064.jpg 白居易字樂天,號香山居士,是繼杜甫之后又一位現實主義詩人,有《白氏長慶集》傳世,代表詩作有《長恨歌》、《賣炭翁》、《琵琶行》等,這首敘事詩是白居易諷喻詩中杰出的詩篇。 賣炭翁教案教學設計 本站原創 2023/9/20 22:27:27 滁州西澗帶拼音翻譯-滁州西澗教案教學設計表達了詩人怎樣的思想感情 http://yw.ychedu.com/YWJA/SWJA/619792.html 滁州西澗帶拼音翻譯  dúliányōucǎojiànbiānshēng,shàngyǒuhuánglíshēnshùmíng。獨憐幽草澗邊生,上有黃鸝深樹鳴。chūncháodàiyǔwǎnláijí,yědùwúrénzhōuzìhéng。春潮帶雨晚來急,野渡無人舟自橫! 〕菸鳚痉g:最是喜愛澗邊生長的幽幽野草,還有那樹叢深處婉轉啼唱的黃鸝。春潮不斷上漲,還夾帶著密密細雨;囊岸煽跓o人,只有一只小船悠閑地橫在水面。   滁州西澗賞析: 是一首寫景的小詩,描寫春游滁州西澗賞景和晚潮帶雨的野渡所見。首二句寫春景、愛幽草而輕黃鸝,以喻樂守節,而嫉高媚;后二句寫帶雨春潮之急,和水急舟橫的景象,蘊含一種不在其位,不得其用的無可奈何之憂傷。全詩表 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023091922435631.jpg 滁州西澗是一首寫景的小詩,描寫春游滁州西澗賞景和晚潮帶雨的野渡所見。首二句寫春景、愛幽草而輕黃鸝,以喻樂守節,而嫉高媚; 滁州西澗教案教學設計表達了詩人怎樣的思想感情 本站原創 2023/9/19 22:37:27 四大美女是哪四個-沉魚落雁閉月羞花指的是誰由來 http://qt.ychedu.com/QTZY/619791.html 四大美女是哪四個  1、西施,中國古代四大美女之首,出生于春秋末期句無苧蘿村(今浙江省紹興市諸暨苧蘿村),民族漢,子姓,施氏,本名施夷光,別名西施、麗姬、西西、西子、先施,丈夫夫差。曾經是浣紗民女,有著“沉魚”的美稱,身體上的缺陷是患有心臟方面的疾病,還和范蠡有些微妙的關系,結局說法不一 2、王昭君,出生于西漢南郡秭歸縣保平村(今湖北省宜昌市興山縣昭君村),民族漢,名薔,本名王檣、王檣,別名明妃、明君、寧胡閼氏閼,先嫁給呼韓邪單于后嫁給他的兒子復株累若鞮單于(曾是西漢后宮佳麗三千)。為民族大義出塞和親,有著“落雁”的美稱,但也有一個肩膀下垂的缺陷。為了民族大義出塞和親,兩任父子丈夫死后,想從回 http://qt.ychedu.com/UploadFiles_4477y/UploadSoftPic/202309/2023091922204378.jpg 沉魚落雁閉月羞花指的是誰由來一、沉魚-西施西施,本名施夷光,春秋末期越國人,居住在諸暨苧蘿村,苧蘿村有東西兩個村,西施居住在西邊,故名西施。 沉魚落雁閉月羞花指的是誰由來 本站原創 2023/9/19 22:17:51 怎樣挑翡翠手鐲-翡翠手鐲怎么保養才會越來越通透 http://www.grudzienlash.com/CRJY/JSJST/619790.html 怎樣挑翡翠手鐲  1、裂紋 裂紋對手鐲來說非常重要,一款翡翠手鐲的品質再好,一旦有了裂紋,價值就會大大的貶值,所以我們在購買碧玉手鐲的時候一定要仔細挑選,而且在手鐲上要是出現橫向裂紋堅決不要購買! 2、通透 在翡翠手鐲中通透大家平常理解的說法,書面的說法是“種水”,一般情況下,翡翠綠色部分的種會很好,很透澈,但是非綠部分的種會特別干,不透澈。如果玉質接近不透光,看著死板,沒有靈氣! 3、雜質 翡翠本就是天然形成的,在形成的過程中自然會有一些雜質參雜在里面,像黑點、黑塊、沙眼等常見的雜質。所以大家在挑選的時候多觀察,只要不影響手鐲美觀的都是能被接受的! 4、款式 最后一點就是款式了, http://www.grudzienlash.com/CRJY/UploadFiles_1269/UploadSoftPic/202309/2023091912440124.jpg 翡翠手鐲的款式平安鐲:寓意平平安安,內邊是菱邊外邊是弧邊,圈口正圓形,還有人叫餅鐲,是市場上最常見的鐲子類型。 翡翠手鐲怎么保養才會越來越通透 本站原創 2023/9/19 12:40:12 床頭朝哪個方向最旺-床頭朝哪個方向好-床頭擺放禁忌 http://qt.ychedu.com/QTZY/619789.html 床頭朝哪個方向最旺  1、主人臥室床頭朝向家中主人(或者者夫妻)的睡床,適宜安放在住宅東南或者正東的房間! 2、老人臥室床頭朝向老人的睡床,適宜安放在住宅西北的房間! 3、小孩臥室床頭朝向兒童的睡床,適宜安放在住宅東北的房間,若條件不具備,也不必勉強,可以適當安放。 床頭擺放禁忌  1、床頭宜實不宜虛床頭應該靠墻,不可靠窗,床若不靠墻的話,床頭必須有床頭板,令頭部不至于懸空,并且,床頭后面不可是廁所或廚房! 2、對于床本身要考慮的是其長度、寬度是否足夠、床體是否平整,并且是否有良好的支撐與舒適性。至于床的高低,一般以略高于就寢者的膝蓋為宜。太高則總是彎腰不方便。切記床不可貼地,床底宜空,勿 http://qt.ychedu.com/UploadFiles_4477y/UploadSoftPic/202309/2023091911421875.jpg 床頭擺放禁忌1、床頭宜實不宜虛床頭應該靠墻,不可靠窗,床若不靠墻的話,床頭必須有床頭板,令頭部不至于懸空,并且,床頭后面不可是廁所或廚房。 床頭擺放禁忌 本站原創 2023/9/19 11:40:04 泊秦淮 杜牧拼音版-泊秦淮教案教學設計 http://yw.ychedu.com/YWJA/QNJS/619788.html 泊秦淮杜牧拼音版  yānlónghánshuǐyuèlóngshā,yèbóqínhuáijìnjiǔjiā! 熁\寒水月籠沙,夜泊秦淮近酒家! hāngnǚ bù zhīwángguóhèn,géjiāngyóuchànghòutínghuā! ∩膛恢鰢,隔江猶唱后庭花! ∪姆g: 迷離月色和輕煙籠罩寒水和白沙,夜晚船泊在秦淮靠近岸上的酒家。賣唱的歌女不懂什么叫亡國之恨,隔著江水仍在高唱著玉樹后庭花。   全文賞析: 《泊秦淮》是杜牧的代表作之一,載于《全唐詩》卷五百二十三。下面是安徽師范大學文學院教授趙其鈞先生對此詩的賞析。建康是六朝都城,秦淮河穿過城中流入長江,兩岸酒家林立,是當時豪門貴族、官僚士大 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023091822580976.jpg 《泊秦淮》是杜牧的代表作之一,載于《全唐詩》卷五百二十三。夜泊秦淮近酒家,看似平平,卻很值得玩味。這句詩內里的邏輯關系是很強的。 泊秦淮教案教學設計 本站原創 2023/9/18 22:53:12 中國最難的繞口令-史上最變態的繞口令 http://yw.ychedu.com/zxywcs/619787.html 中國最難的繞口令  1、石室詩士施氏,嗜獅,誓食十獅。氏時時適市視獅。十時,適十獅適市。是時,適施氏適市。氏視是十獅,恃矢勢,使是十獅逝世。氏拾是十獅尸,適石室。石室濕,氏使侍拭室。石室拭,氏始試十獅尸,食時,始識是十獅尸,實十石獅尸。試釋是事! 2、牛郎戀劉娘,劉娘念牛郎,牛郎牛年戀劉娘,劉娘!劉娘年年念牛郎,郎戀娘來娘念朗,念娘戀郎,念戀娘郎! 3、南邊來了他大大伯子家的大搭拉尾巴耳朵狗,北邊來了他二大伯子家的二搭拉尾巴耳朵狗。他大大伯家的大搭拉尾巴耳朵狗,咬了他二大伯家的二搭拉尾巴耳朵狗一口;他二大伯家的二搭拉尾巴耳朵狗,也咬了他大大伯家的大搭拉尾巴耳朵狗一口。不知是他大大伯家的大搭拉 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023091822351156.jpg 中國最難的繞口令1、石室詩士施氏,嗜獅,誓食十獅。氏時時適市視獅。十時,適十獅適市。是時,適施氏適市。 史上最變態的繞口令 本站原創 2023/9/18 22:32:17 印堂在什么位置-印堂穴位的作用功效 http://qt.ychedu.com/QTZY/619786.html 印堂在什么位置  頭面部的正中,從鼻尖往上引一條直線,和兩個眉頭中間連線的交叉點,就是印堂穴。取定穴位時,患者可正坐或仰靠、仰臥。印堂穴是在頭面部,降眉間肌中布有額神經的分支滑車上神經,眼動脈的分支額動脈及伴行的靜脈。所以主要能夠治療頭痛、眼睛紅腫、疼痛,還有鼻塞不通。臨床多用于治療鼻炎、鼻竇炎,以及感冒引起的鼻塞不通。   【穴名解說】 印堂穴,經外穴名,隸屬:經外奇穴。出《扁鵲神應針灸玉龍經》。別名:曲眉(唐代《千金翼方》);光明(唐代《新集備急灸經》)! ≡诮得奸g肌中;布有額神經的分支滑車上神經,眼動脈的分支額動脈及伴行的靜脈! ∮√醚ㄓ置佳,位于兩眉頭連線的中點。 http://qt.ychedu.com/UploadFiles_4477y/UploadSoftPic/202309/2023091812202109.jpg 印堂穴位的作用功效1、治療頭痛、頭暈、前頭痛、目眩、目赤腫痛、三叉神經痛、眼部疾病等2、治療鼻塞、流鼻水、鼻炎、鼻部疾病等3、治療高血壓、失眠、精神乏力等 印堂穴位的作用功效 本站原創 2023/9/18 12:16:13 燕子在家里搭窩預示著什么意思-燕子搭窩的禁忌-家里有燕子窩要發財 http://qt.ychedu.com/QTZY/619785.html 燕子搭窩的禁忌  雖然燕子是吉祥的鳥類,但在搭窩時還是有許多禁忌需要注意。首先,燕子不喜歡太過吵鬧的環境,搭窩的位置離嘈雜的路面要遠一些。其次,燕子不喜歡臟亂的環境,家庭要保持整潔干凈,否則燕子不會來搭窩。最后,燕子的窩不能被任意破壞,如果燕子感到自己的窩受到威脅,便不會再來搭窩了。  燕子在家做窩象征什么  1、象征吉利對于農民來說,燕子的到來就意味著春天的到來,本身就屬于一種福鳥。代表駐家有喜事的表現,因此燕子愿意來家里做客,預示著主家安定、祥和。還具有象征這家人善良淳樸的美好寓意! 2、處于旺勢燕子筑巢還會代表著你家目前處于旺勢,也就是說你們家的狀態很好,可能是生意做得很好,可能是 http://qt.ychedu.com/UploadFiles_4477y/UploadSoftPic/202309/2023091812054719.jpg 燕子搭窩對家庭的風水有很大的影響。傳說中,燕子的窩在家里可以招財進寶,提升夫妻之間的感情,增加家庭的和睦。燕子搭窩還可以避邪,辟邪,保護家庭平安。 燕子搭窩的禁忌 本站原創 2023/9/18 12:02:05 登鸛雀樓王之渙拼音版-登鸛雀樓教案教學設計 http://yw.ychedu.com/YWJA/SXJA/619784.html 登鸛雀樓古詩帶拼音版  dēngguànquèlóu登鸛雀樓báirìyīshānjìn,huánghérùhǎiliú。白日依山盡,黃河入海流。yùqióngqiānlǐmù,gèngshàngyīcénglóu。欲窮千里目,更上一層樓! ∽⑨1)鸛雀樓:古名鸛鵲樓,因時有鸛鵲棲其上而得名,其故址在永濟市境內古蒲州城外西南的黃河岸邊!镀阎莞尽酚涊d:“(鸛雀樓)舊在郡城西南黃河中高阜處,時有鸛雀棲其上,遂名!2)白日:太陽。依:依傍。盡:消失。這句話是說太陽依傍山巒沉落。3)欲:想要。窮:盡,使達到極點。千里目:眼界寬闊。4)更:再。5)欲:想要得到某種東西或達到某種目的的愿望,但也有希望、想要的意思。6)窮:盡,使達到極點。7)千里目:眼界 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023091722335023.jpg 《登鸛雀樓》賞析這首詩寫詩人在登高望遠中表現出來的不凡的胸襟抱負,反映了盛唐時期人們積極向上的進取精神。其中,前兩句寫所見。 登鸛雀樓教案教學設計 本站原創 2023/9/17 22:30:50 示兒陸游拼音版-示兒教案教學設計 http://yw.ychedu.com/YWJA/SWJA/619783.html 示兒陸游拼音版   陸游  sǐqùyuánzhīwànshìkōng死去元知萬事空,dànbēibùjiànjiǔzhōutóng但悲不見九州同。wángshīběidìngzhōngyuánrì王師北定中原日,jiājìwúwànggàonǎiwēng家祭無忘告乃翁! 注釋]示兒:給兒子們看。元:本來。元同“原”。但:只,副詞。九州:指中國的領土。同,指一統江山。中原:指淮河以北淪陷在金人手里的地區。家祭:舊俗后輩對先人的祭奠(diàn)。乃翁:乃,代詞,你。即你的父親。   [譯詩、詩意]一個人死去本來就知道萬事皆空,只令我悲哀的是看不到九州成一統。將來等到王師北定中原的那一天,家祭時千萬不要忘了告訴我一聲! 賞析]陸游是南宋愛國詩人 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023091722074195.jpg 《示兒》詩是詩人臨終寫給兒子的遺囑,表達了詩人至死念念不忘北定中原、統一祖國的深摯強烈的愛國激情。 示兒教案教學設計 本站原創 2023/9/17 21:55:12 詠鵝駱賓王拼音版-詠鵝教案教學設計 http://yw.ychedu.com/YWJA/SYNJ/619782.html 詠鵝駱賓王拼音版  é,é,é,qūxiàngxiàngtiāngē。鵝,鵝,鵝,曲項向天歌。báimáofúlǜshuǐ,hóngzhǎngbōqīngbō。白毛浮綠水,紅掌撥清波! ≡侚Z翻譯:白天鵝啊白天鵝,脖頸彎彎,向天歡叫。潔白的羽毛,漂浮在碧綠水面;紅紅的腳掌,撥動著清清水波。   詠鵝賞析:詩的第一句連用三個“鵝’字,這種反復詠唱方法的使用,表達了詩人對鵝的熱愛,增強了感情上的效果。第二句寫鵝鳴叫的神態,給人以聲聲入耳之感。鵝的聲音高亢嘹亮,一個“曲”字,把鵝伸長脖子,而且仰頭彎曲著嘎嘎嘎地朝天長鳴的形象寫得十分生動。這句先寫所見,再寫所聽,極有層次。以上是寫鵝在陸地上行進中的情形,下面兩句則寫鵝群到 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023091721201408.jpg 《詠鵝》相傳是駱賓王在七歲時寫的一首詩,這是一首詠物詩。這首千古流傳的詩歌,沒有什么深刻的思想內涵和哲理,而是以清新歡快的語言,抓住事物(鵝)的突出特征來進行描寫。 詠鵝教案教學設計 本站原創 2023/9/17 21:13:10 六國論原文及翻譯-六國論教案教學設計 http://yw.ychedu.com/YWJA/GEJA/619781.html 六國論原文及翻譯  【原文】 六國破滅,非兵不利,戰不善,弊在賂秦。賂秦而力虧,破滅之道也;蛟唬骸傲鶉,率賂秦耶?”曰:“不賂者以賂者喪,蓋失強援,不能獨完。故曰弊在賂秦也!薄 ∏匾怨ト≈,小則獲邑,大則得城。較秦之所得,與戰勝而得者,其實百倍;諸侯之所亡,與戰敗而亡者,其實亦百倍。則秦之所大欲,諸侯之所大患,固不在戰矣。思厥先祖父,暴霜露,斬荊棘,以有尺寸之地。子孫視之不甚惜,舉以予人,如棄草芥。今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寢,起視四境,而秦兵又至矣。然則諸侯之地有限,暴秦之欲無厭,奉之彌繁,侵之愈急,故不戰而強弱勝負已判矣。至于顛覆,理固宜然。古人云:“以地事秦,猶抱 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023091721072190.jpg 《六國論》中秦國本來是個弱小落后的國家,經過商鞅變法的徹底改革,經濟和軍事實力都強大起來;而原本強大的六國卻因循守舊,經濟和軍事實力日益衰落。 六國論教案教學設計 本站原創 2023/9/17 21:03:07 江雪拼音版翻譯-唐朝柳宗元江雪的節奏劃分-江雪教案教學設計 http://yw.ychedu.com/YWJA/SEJA/619780.html 《江雪》唐·柳宗元qiānshānniǎofēijué,wànjìngrénzōngmiè。千山鳥飛絕,萬徑人蹤滅。gūzhōusuōlìwēng,dúdiàohánjiāngxuě。孤舟蓑笠翁,獨釣寒江雪。  譯文所有的山上,飛鳥的身影已經絕跡,小路上一絲人的蹤跡都沒有。江面孤舟上,有一位披戴著蓑笠的老翁,獨自在寒冷的江面上垂釣。   賞析一、二句是動態的描寫,將景色變得極端的寂靜與沉默,形成一種不平常的景象。詩的三、四句是靜態的描寫,通過與前兩句的對比,畫面反而浮動起來了,表達了作者擺脫世俗、超然物外的清高孤傲的思想感情!督愤@首詩用的是仄韻入聲九屑:絕、滅、雪。雖然詩句中平仄不嚴格,但是讀來朗朗上口,是絕句中的上乘之作 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023091620161206.jpg 《江雪》這首詩用的是仄韻入聲九屑:絕、滅、雪。雖然詩句中平仄不嚴格,但是讀來朗朗上口,是絕句中的上乘之作。 唐朝柳宗元江雪的節奏劃分 本站原創 2023/9/16 19:55:38 蒹葭拼音版翻譯-蒹葭教案教學設計 http://yw.ychedu.com/YWJA/BNJS/619779.html 蒹葭  《詩經·國風·秦風》jiānjiācāngcāngbáilùwéishūang蒹葭蒼蒼,白露為霜。sǔowèiyīrénzàishuǐyīfāng所謂伊人,在水一方。sùhuícóngzhīdàozǔqǐecháng溯洄從之,道阻且長;sùyóucóngzhīwǎnzàishuǐzhōngyāng溯游從之,宛在水中央。jiānjiāqīqībáilùwèixī蒹葭萋萋,白露未晞。sǔowèiyīrénzàishuǐzhīméi所謂伊人,在水之湄。sùhúicóngzhīdàozǔqǐejī溯洄從之,道阻且躋;sùyóucóngzhīwǎnzàishuǐzhōngchí溯游從之,宛在水中坻。jiānjiācǎicǎibáilùwèiyǐ蒹葭采采,白露未已,sǔowèiyīrénzàishuǐzhīsì所謂伊人,在水之涘。sùhúicóngzhīdàozǔqǐeyòu溯洄 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023091619384277.jpg 《蒹葭》選自《詩經.國風.秦風》,大約是255年以前產生在秦地的一首民歌!遁筝纭穼儆谇仫L。秦風共十篇,大都是東周時代這個區域的民歌。 蒹葭教案教學設計 本站原創 2023/9/16 19:34:38 白居易簡介是什么稱號-詩魔和詩王是誰 http://yw.ychedu.com/zxywcs/619778.html 白居易簡介  白居易(772年-846年),字樂天,號香山居士,又號醉吟先生,祖籍山西太原,生于河南新鄭。白居易是唐代偉大的現實主義詩人,唐代三大詩人之一。白居易與元稹共同倡導新樂府運動,世稱“元白”,與劉禹錫并稱“劉白”。白居易被人稱為“詩魔”和“詩王”。字樂天,號香山居士,又號醉吟先生,生于河南新鄭,祖籍山西太原。他是唐代著名現實主義詩人,與元稹共同倡導新樂府運動,世稱“元白”,又與劉禹錫并稱“劉白”。   人物生平: 1、出生亂世:唐代宗大歷七年(772年)正月,白居易出生于河南新鄭的一個“世敦儒業”的中小官僚家庭。白居易出生之后不久,家鄉便發生了戰爭。藩鎮李正己割據河南十余州,戰火 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023091619163480.jpg 白居易被人稱為詩魔和詩王。字樂天,號香山居士,又號醉吟先生,他是唐代著名現實主義詩人,與元稹共同倡導新樂府運動,世稱元白,又與劉禹錫并稱劉白。 詩魔和詩王是誰 本站原創 2023/9/16 19:11:53 小池拼音版翻譯及注釋-小池教案教學設計-小池古詩描寫的是什么季節 http://yw.ychedu.com/YWJA/SYNJ/619777.html 小池拼音版翻譯及注釋 quányǎnwúshēngxīxìliú,shùyīnzhàoshuǐàiqíngróu。泉眼無聲惜細流,樹陰照水愛晴柔。xiǎohécáilùjiānjiānjiǎo,zǎoyǒuqīngtínglìshàngtóu。小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上頭! ∪姆g(譯文):泉眼悄然無聲是因舍不得細細的水流,樹陰倒映水面是喜愛晴天和風的輕柔。嬌嫩的小荷葉剛從水面露出尖尖的角,早有一只調皮的小蜻蜓立在它的上頭! ≠p析(鑒賞):這首詩小巧、精致,宛如一幅花草蟲鳥彩墨畫。畫面之中,池、泉、流、荷和蜻蜓,落筆都小,卻玲瓏剔透,生機盎然。第一句,緊扣題目寫小池的源泉,一股涓涓細流的泉水。泉水從洞口流出,沒有一絲聲響,當然是小之又小的。流出的泉 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023091619005106.jpg 《小池》描寫的是初夏季節,宋代楊萬里《小池》:泉眼無聲惜細流,樹蔭照水愛晴柔。小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上頭。 小池古詩描寫的是什么季節 本站原創 2023/9/16 18:56:35 關雎原文及翻譯-詩經分為哪三部分 http://yw.ychedu.com/tssbs/619776.html 關雎原文 關關雎鳩,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。參差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,輾轉反側。參差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。參差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,鐘鼓樂之。   關雎翻譯:關關和鳴的雎鳩,相伴在河中的小洲。那美麗賢淑的女子,是君子的好配偶。參差不齊的荇菜,從左到右去撈它。那美麗賢淑的女子,醒來睡去都想追求她。追求卻沒法得到,白天黑夜便總思念她。長長的思念喲,叫人翻來覆去難睡下。參差不齊的荇菜,從左到右去采它。那美麗賢淑的女子,奏起琴瑟來親近她。參差不齊的荇菜,從左到右去拔它。那美麗賢淑的女子,敲起鐘鼓來取悅她! £P雎注釋《關雎》 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023091617075477.jpg 《詩經》作為中國第一部詩歌總集包含了很多經典的詩,而《國風·周南》是《詩經·國風》中的部分作品,其中包括《關雎》等11首詩,既有東周的作品,也有西周的作品。 詩經分為哪三部分 本站原創 2023/9/16 17:04:49 蒲松齡簡介聊齋志異-蒲松齡為什么考不上科舉 http://yw.ychedu.com/zxywcs/619775.html 蒲松齡簡介聊齋志異  蒲松齡(1640年6月5日-1715年2月25日),漢族,字留仙,又字劍臣,別號柳泉居士,世稱聊齋先生。自稱異史氏。淄川(今山東省淄博市淄川區)城外蒲家莊人。清代著名的小說家、文學家。他出身沒落地主家庭,連續四次參加舉人考試而全部落榜。直到72歲赴青州補為歲貢生。郭沫若先生為蒲氏故居題聯,贊蒲氏著作“寫鬼寫妖高人一等,刺貪刺虐入骨三分”,老舍也評價過蒲氏“鬼狐有性格,笑罵成文章”;ù罅繒r間,不斷向民眾搜羅資料,再編輯成冊,就成了一本文言文短篇志怪小說集《聊齋志異》。概述圖中的蒲松齡像為清朱湘麟繪,山東淄博蒲松齡故居藏! ∑咽鲜亲痛ㄊ兰,早年熱衷功名。父親蒲盤時家道已漸中落,曾娶妻孫氏 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023091616531556.jpg 蒲松齡字留仙,又字劍臣,別號柳泉居士,世稱聊齋先生。自稱異史氏。淄川城外蒲家莊人。清代著名的小說家、文學家。他出身沒落地主家庭,連續四次參加舉人考試而全部落榜。 蒲松齡為什么考不上科舉 本站原創 2023/9/16 16:51:03 過秦論教案教學設計 http://yw.ychedu.com/YWJA/GYJA/619774.html 過秦論教案教學設計 教學目標1、了解賈誼對秦王朝迅速滅亡原因的分析及作者借古諷今,勸諫漢文帝施仁政在當時歷史條件下的進步意義。2、歸納掌握“制、亡、利、固、遺、度”等詞的一詞多義、八個通假字、三種古漢語特殊句式。3、熟讀課文,背誦課文最后三段! 〗虒W重點:背誦課文,理解并積累文言實詞、虛詞和句式! 〗虒W難點:結合課文詞句的特點,歸納文言詞法句法知識,逐步掌握文言字詞句運用規 課時安排:3課時 學情分析:背誦任務較重,可提前讓學生接觸! 〗虒W過程   第一課時引導學生了解賈誼及秦統一前后的歷史背景。放錄音范讀,以求學生準確認讀。熟讀課文,理解文意! 〗虒W步驟一、作者簡介,略二、 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023091522115552.jpg 《過秦論》,名為“過秦”,實為“規漢”,希望漢朝統治者以秦為鑒,施行仁政,改革政治,緩和矛盾,避免社會危機。 富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈 本站原創 2023/9/15 22:05:01 部編八年級上富貴不能淫教案教學設計 http://yw.ychedu.com/YWJA/BNJS/619773.html 部編八年級上富貴不能淫教案教學設計 【導學目標】1.積累文言實詞(誠熄命戒正由道淫移屈)、虛詞(焉),并背誦名句。2.借助注釋,了解大意。3.了解孟子其人和他所處的時代,理解孟子的政治主張。學習重點:目標1、目標2學習難點:目標3學法指導齊讀導學目標,圈點關鍵詞,做到對學習任務心中有數。指導背誦。教學流程一、知識梳理夯實基礎作者簡介ppt3-4孟子(約前372—前289),名軻,鄒(現在山東鄒城)人,戰國時期思想家、教育家。他是繼孔子之后的又一位儒家大師,被推尊為“亞圣”,后世常以“孔孟”并稱他主張實行“仁政”,反對諸侯的武力兼并,反對暴政害民。  2.學生結合注釋讀課文圈點出不會讀的字及不會解釋的詞,生成問 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023091521471653.jpg 孟子名軻,鄒人,戰國時期思想家、教育家。他是繼孔子之后的又一位儒家大師,被推尊為亞圣,后世常以孔孟并稱他主張實行仁政,反對諸侯的武力兼并,反對暴政害民。 富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈 本站原創 2023/9/15 21:35:45 射手座女生性格特點-射手座和什么座最配對 http://qt.ychedu.com/QTZY/619772.html 射手座女生的性格特點  1、坦誠真誠,潔身自愛! ∩涫肿且晃环浅J軞g迎的女性,熱情開朗活潑的性格尤其吸引異性,愛笑愛鬧,尤其容易與人打成一片,坦率真實,不矯情不造作,這就是射手女孩,一位迷人的女性!他們自信、聰明、熱愛旅、享受熱情放縱的夜生活,但潔身自愛,懂得何時認真放松! 2、大方熱情,不受約束! ∩涫肿莾H次于天秤座出美女的星座。射手座女生的美麗是率性開朗,大方熱情的。將火象星座的天性發揮得淋漓盡致,敢做敢當敢愛敢恨,做事從不拖泥帶水簡潔明了。他們熱愛自由,不愛被束縛,對自己的目標非常明確! 3、灑脫! 『芏鄷r候,女生是不可避免的免的小心眼,針對一件事鉆了牛角尖,別人雖然 http://qt.ychedu.com/UploadFiles_4477y/UploadSoftPic/202309/2023091312262414.jpg 射手座和什么座最配對第一名:白羊座配對指數100射手座的人給人一種柔柔弱弱感覺,但是爆發起來男友力也爆棚哦。射手座和白羊座就像天生一對一樣,遇到了白羊座, 射手座和什么座最配對 本站原創 2023/9/13 12:21:01 小石潭記拼音版-小石潭記教案教學設計 http://yw.ychedu.com/YWJA/BNJS/619771.html 《小石潭記》原文  從小丘西行百二十步,隔篁(huáng)竹,聞水聲,如鳴佩(pèi)環,心樂(lè)之。伐竹取道,下見小潭,水尤清冽(liè)。全石以為底,近岸,卷(quán)石底以出,為坻(chí),為嶼(yǔ),為嵁(kān),為巖。青樹翠蔓(màn),蒙絡(luò)搖綴(zhuì),參(cēn)差(cī)披拂! √吨恤~可百許頭,皆若空游無所依。日光下澈(chè),影布石上,佁(yǐ)然不動;俶(chù)爾遠逝,往來翕(xī)忽,似與游者相樂。潭西南而望,斗(dǒu)折(zhé)蛇行,明滅可見。其岸勢犬牙差(cī)互,不可知其源。坐潭上,四面竹樹環合,寂寥(liáo)無人,凄神寒骨,悄(qiǎo)愴(chuàng)幽邃(suì)。以其境過清,不可久居,乃記之而去。同游者:吳武陵,龔 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023091223103410.jpg 《小石潭記》借景抒情散文。課文作者通過仔細入微的觀察,運用多種技巧,生動地描繪出小石潭的優美景觀。 小石潭記教案教學設計 本站原創 2023/9/12 23:07:34 春曉唐孟浩然拼音版-春曉教案教學設計 http://yw.ychedu.com/YWJA/SYNJ/619770.html 春曉拼音版注音:  chūnmiánbùjuéxiǎo,chùchùwéntíniǎo! 〈好卟挥X曉,處處聞啼鳥! èláifēngyǔshēng,huāluòzhīduōshǎo! ∫箒盹L雨聲,花落知多少! 〈簳苑g:春日里貪睡不知不覺天已破曉,攪亂我酣眠的是那啁啾的小鳥。昨天夜里風聲雨聲一直不斷,那嬌美的春花不知被吹落了多少?   春曉賞析: 《春曉》這首小詩,初讀似覺平淡無奇,反復讀之,便覺詩中別有天地。它的藝術魅力不在于華麗的辭藻,不在于奇絕的藝術手法,而在于它的韻味。整首詩的風格就像行云流水一樣平易自然,然而悠遠深厚,獨臻妙境。千百年來,人們傳誦它,探討它,仿佛在這短短的四行詩里,蘊涵著開掘不完的藝術寶 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023091222522937.jpg 《春曉》這首小詩,初讀似覺平淡無奇,反復讀之,便覺詩中別有天地。它的藝術魅力不在于華麗的辭藻,不在于奇絕的藝術手法,而在于它的韻味。 春曉教案教學設計 本站原創 2023/9/12 22:44:48 夢見掉頭發是什么征兆女人-不同屬相女人夢見頭發脫落是什么預兆 http://qt.ychedu.com/QTZY/619769.html 夢見掉頭發是什么征兆女人 1:表示你將發現自己已經牢牢地抓住每個機會來提高利潤,或關注別人成功的操作,你將感受到戰勝敵人的快樂。2:現實生活的你正步入別人給你設下陷阱,此時你一無所知,趕緊醒醒吧,千萬別忘了并不存在的海市蜃樓,最終賠了夫人又折兵。3:意味著你想逃離日常生活的渴望。4:預示會有危險來臨,要多加小心。5:預示你在工作上將會出現失誤,并且會有人趁機攻擊你,讓你因此蒙受損失! 】傮w運勢事業運:工作上討論交流的時間較多,踏實做事的時間較少。愛情運:在愛情方面將有幸運。健康運:你身體非常健康。財富運:生意不順利! 〔煌亲藟粢婎^發脫落是什么意思?白羊座女人夢見頭發脫落,要遭損失。金牛座女 http://qt.ychedu.com/UploadFiles_4477y/UploadSoftPic/202309/2023091112241145.jpg 夢見掉頭發是什么征兆女人總體運勢事業運:工作上討論交流的時間較多,踏實做事的時間較少。愛情運:在愛情方面將有幸運。健康運:你身體非常健康。財富運:生意不順利。 不同屬相女人夢見頭發脫落是什么預兆 本站原創 2023/9/11 12:19:38 江城子密州出獵拼音版-江城子密州出獵教案教學設計 http://yw.ychedu.com/YWJA/JNJA/619768.html 江城子密州出獵拼音版  lǎofūliáofā shào niánkuáng,zuǒqiānhuáng,yòuqíngcāng,jǐnmàodiāoqiú,qiānjìjuǎnpínggāng。老夫聊發少年狂,左牽黃,右擎蒼,錦帽貂裘,千騎卷平岡。wèibàoqīngchéngsuítàishǒu,qīnshèhǔ,kànsūnláng。jiǔhānxiōngdǎnshàngkāizhāng。為報傾城隨太守,親射虎,看孫郎。酒酣胸膽尚開張。bìnwēishuāng,yòuhéfáng!chíjiēyúnzhōng,hérìqiǎnféngtáng?huìwǎndiāogōngrúmǎnyuè,xīběiwàng,shètiānláng。鬢微霜,又何妨!持節云中,何日遣馮唐?會挽雕弓如滿月,西北望,射天狼! ∪姆g:我姑且施展一下少年時打獵的 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023091021130796.jpg 江城子密州出獵蘇軾對這首痛快淋漓之作頗為自得,在給友人的信中曾寫道:近卻頗作小詞,雖無柳七郎風味,亦自是一家。 江城子密州出獵教案教學設計 本站原創 2023/9/10 21:06:24 過故人莊孟浩然拼音版-過故人莊教案教學設計 http://yw.ychedu.com/YWJA/SLJA/619767.html 過故人莊孟浩然拼音版 《 過(guò)故(gù)人(rén)莊(zhuāng) 》 故(gù)人(rén)具(jù)雞(jī)黍(shǔ) , 邀(yāo)我(wǒ)至(zhì)田(tián)家(jiā) 。 綠(lǜ)樹(shù)村(cūn)邊(biān)合(hé) , 青(qīng)山(shān)郭(guō)外(wài)斜(xié) 。 開(kāi)軒(xuān)面(miàn)場(chǎng)圃(pǔ) , 把(bǎ)酒(jiǔ)話(huà)桑(sāng)麻(má) 。 待(dài)到(dào)重(chóng)陽(yáng)日(rì) , 還(hái)來(lái)就(jiù)菊(jú)花(huā) 。  注釋 過:拜訪。 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023091020482649.jpg 過故人莊孟浩然這是一首田園詩,描寫農家恬靜閑適的生活情景,也寫老朋友的情誼。通過寫田園生活的風光,寫出作者對這種生活的向往。 過故人莊教案教學設計 本站原創 2023/9/10 20:46:30 夢到自己懷孕了什么預兆-做夢夢見自己懷孕好不好 http://qt.ychedu.com/QTZY/619766.html 做夢夢見自己懷孕好不好 夢見自己懷孕了是【吉】,吉兇指數:99總體來說這個夢境是很好的,不管是生活還是情感方面,但是也需要一些小的方面。按周易五行分析,吉祥色彩是黑色,幸運數字是8,桃花位在正東方向,財位在東南方向,開運食物是芋頭!敢恕挂讼嘈盼磥,宜讀古書,宜修理家用電器!讣伞辜砂β晣@氣,忌沖動消費,忌遲到! 舻阶约簯言辛耸裁搭A兆不同對象身份夢到自己懷孕也有具體的寓意:1、男人夢見自己懷孕,表示你在日常生活中可能曾經得罪過人,或者做過錯事對不起別人而又總不肯承認,潛意識里暗藏著罪惡感和羞愧感。2、女人夢見自己懷孕,預示著人生的平衡,可能是積極進取的心態,和愉快平和的心態;也可能是你比較重視個 http://qt.ychedu.com/UploadFiles_4477y/UploadSoftPic/202309/2023091020043520.jpg 做夢夢見自己懷孕好不好夢見自己懷孕了是【吉】,吉兇指數:99總體來說這個夢境是很好的,不管是生活還是情感方面,但是也需要一些小的方面。 做夢夢見自己懷孕好不好 本站原創 2023/9/10 20:01:48 夏日絕句宋李清照拼音版-夏日絕句教案教學設計-千古第一才女之稱的是誰 http://yw.ychedu.com/YWJA/XSJA/619765.html 夏日絕句宋李清照拼音版 xiàrìjuéjù夏日絕句lǐqīngzhào李清照shēngdāngzuòrénjié,sǐyìwéiguǐxióng生當作人杰,死亦為鬼雄。zhìjīnsīxiàngyǔ,bùkěnguòjiāngdōng至今思項羽,不肯過江東。詩文賞析:這是一首借古諷今、抒發悲憤的懷古詩。詩的前兩句,語出驚人,直抒胸臆,提出人”生當作人杰”,為國建功立業,報效朝廷;”死”也應該做”鬼雄”,方才不愧于頂天立地的好男兒。深深的愛國之情噴涌出來,震撼人心。最后兩句,詩人通過歌頌項羽的悲壯之舉來諷刺南宋當權者不思進取、茍且偷生的無恥行徑。全詩只有短短的二十個字,卻連用三個典故,字里行間透出一股正氣。作者簡介:李清照(1084年3月13日-1155年),號 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023091019470972.jpg 李清照號易安居士,宋齊州章丘(今山東濟南章丘西北)人,居濟南。宋代女詞人,婉約派代表,有千古第一才女之稱。 千古第一才女之稱的是誰 本站原創 2023/9/10 19:38:45 江南春杜牧拼音版-江南春教案教學設計 http://yw.ychedu.com/YWJA/SLJA/619764.html 江南春杜牧拼音版 qiānlǐyīngtílǜyìnghóng,shuǐcūnshānguōjiǔqífēng。千里鶯啼綠映紅,水村山郭酒旗風。náncháosìbǎibāshísì,duōshǎolóutáiyānyǔzhōng。南朝四百八十寺,多少樓臺煙雨中! 》g: 千里江南,到處鶯歌燕舞,有相互映襯的綠樹紅花,有臨水的村莊,有依山的城郭,到處都有迎風招展的酒旗。昔日到處是香煙繚繞的深邃的寺廟,如今亭臺樓閣都滄桑矗立在朦朧的煙雨之中。   賞析: 這首《江南春絕句》,千百年來素負盛譽。四句詩,既寫出了江南春景的豐富多彩,也寫出了它的廣闊、深邃和迷離! ∏Ю嵇L啼綠映紅,水村山郭酒旗風。詩一開頭,就像迅速移動的電影鏡頭,掠過南國大 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023090921084829.jpg 江南春絕句千百年來素負盛譽。四句詩,既寫出了江南春景的豐富多彩,也寫出了它的廣闊、深邃和迷離。 江南春教案教學設計 本站原創 2023/9/9 21:01:29 夜上受降城聞笛拼音版注音-夜上受降城聞笛教案教學設計 http://yw.ychedu.com/YWJA/QNJS/619763.html 夜上受降城聞笛拼音版注音  huílèfēngqiánshāsìxuě,shòuxiángchéngwàiyuèrúshuāng! 』貥贩迩吧乘蒲,受降城外月如霜! ùzhīhéchùchuīlúguǎn,yīyèzhēngrénjìnwàngxiāng! 〔恢翁幋堤J管,一夜征人盡望鄉! ∫股鲜芙党锹劦逊g:回樂峰前的沙地白得像雪,受降城外的月色有如秋霜。不知何處吹起凄涼的蘆管,一夜間征人個個眺望故鄉。   夜上受降城聞笛賞析:這是一首抒寫戍邊將士鄉情的詩作,從多角度描繪了戍邊將士(包括吹笛人)濃烈的鄉思和滿心的哀愁之情。詩歌的前兩句描寫了一幅邊塞月夜的獨特景色.舉目遠眺,蜿蜒數十里的丘陵上聳立著座座高大的烽火臺,烽火臺下是一片無垠的 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023090920263221.jpg 夜上受降城聞笛這是一首抒寫戍邊將士鄉情的詩作,從多角度描繪了戍邊將士(包括吹笛人)濃烈的鄉思和滿心的哀愁之情。 夜上受降城聞笛教案教學設計 本站原創 2023/9/9 20:21:34 唐宋八大家是哪八位-唐宋八大家為什么沒有李白和杜甫 http://yw.ychedu.com/zxywcs/619762.html 唐宋八大家起源背景發展  “唐宋八大家”起源于明初朱右的《六先生文集》,因并三蘇為一家,所以實際是“八先生文集”。明中葉唐順之所纂的《文編》中,也僅取唐宋八位散文家的文章,為唐宋八大家名稱的定型和流傳起了一定的作用。明末茅坤繼承了二人之說,選輯了《唐宋八大家文鈔》共160卷,至此“唐宋八大家”之名隨之流行開來。  唐宋八大家為什么沒有李白和杜甫  首先,唐宋八大家的評選是在宋代進行的,而李白和杜甫的創作時間在唐代,因此他們并沒有被納入評選的范圍內! ∑浯,唐宋八大家的評選標準主要是基于文學成就和政治地位,而李白和杜甫在這方面并不具備足夠的優勢。雖然他們的詩歌在文學上具有很高的藝術價值,但他 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023090917160905.jpg 唐宋八大家起源于明初朱右的《六先生文集》,因并三蘇為一家,所以實際是八先生文集。明中葉唐順之所纂的《文編》中,也僅取唐宋八位散文家的文章。 唐宋八大家為什么沒有李白和杜甫 本站原創 2023/9/9 17:12:52 鄉村四月宋翁卷帶拼音及翻譯-鄉村四月教案教學設計表達了詩人怎樣的思想感情 http://yw.ychedu.com/YWJA/XSJA/619761.html 鄉村四月宋翁卷帶拼音 綠遍山原白滿川,子規聲里雨如煙。鄉村四月閑人少,才了蠶桑又插田! 多l村四月》拼音lǜbiànshānyuánbáimǎnchuān,zǐguīshēnglǐyǔrúyān。xiāngcūnsìyuèxiánrénshǎo,cáilecánsāngyòuchātián! 多l村四月》注釋山原:山陵和原野。白滿川:指稻田里的水色映著天光。川:平地。子規:鳥名,杜鵑鳥。才了:剛剛結束。蠶桑:種桑養蠶。插田:插秧。   《鄉村四月》譯文山坡田野間草木茂盛,稻田里的水色與天光相輝映。天空中煙雨蒙蒙,杜鵑聲聲啼叫,大地一片欣欣向榮的景象。四月到了,沒有人閑著,剛剛結束了蠶桑的事又要插秧了! 多l村四月》賞析整首詩突出了鄉村四月( http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023090917011061.jpg 鄉村四月宋翁卷帶拼音綠遍山原白滿川,子規聲里雨如煙。鄉村四月閑人少,才了蠶桑又插田。 鄉村四月教案教學設計表達了詩人怎樣的思想感情 本站原創 2023/9/9 16:58:15 望廬山瀑布拼音及翻譯-望廬山瀑布教案教學設計表達了詩人怎樣的思想感情 http://yw.ychedu.com/YWJA/SEJA/619760.html 望廬山瀑布古詩帶拼音  望廬山瀑布作者:李白rìzhàoxiānglúshēngzǐyān日照香爐生紫煙,yáokànpùguàqiánchuān遙看瀑布掛前川。fēiliúzhíxiàsānqiānchǐ飛流直下三千尺,yíshìyínhéluòjiǔtiān疑是銀河落九天。   作者背景李白(701-762),唐代詩人。字太白,號青蓮居士,祖籍隴西成紀(今甘肅天水附近)。作品極富浪漫色彩,感情強烈,善用比興、夸張的表現手法,形成了豪放縱逸的藝術風格,被稱為“詩仙”! ∽⒃~釋義廬山:在今江西九江市南,我國名山之一。香爐:指廬山的香爐峰。紫煙:指日光照射的云霧水氣呈現出紫色。銀河:又稱天河。古人指銀河系構成的帶狀星群。九天:九重天,形容極高的天 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023090915235042.jpg 李白唐代詩人。字太白,號青蓮居士,祖籍隴西成紀(今甘肅天水附近)。作品極富浪漫色彩,感情強烈,善用比興、夸張的表現手法,形成了豪放縱逸的藝術風格,被稱為詩仙。 望廬山瀑布教案教學設計表達了詩人怎樣的思想感情 本站原創 2023/9/9 15:21:17 曹劌論戰原文及翻譯-曹劌論戰教案教學設計 http://yw.ychedu.com/YWJA/JNJA/619759.html 《曹劌論戰》原文  十年春,齊師伐我。公將戰。曹劌請見。其鄉人曰:“肉食者謀之,又何間焉?”劌曰:“肉食者鄙,未能遠謀!蹦巳胍。問:“何以戰?”公曰:“衣食所安,弗敢專也,必以分人!睂υ唬骸靶』菸磸,民弗從也!惫唬骸盃奚癫,弗敢加也,必以信!睂υ唬骸靶⌒盼存,神弗福也!惫唬骸靶〈笾z,雖不能察,必以情!睂υ唬骸爸抑畬僖?梢砸粦。戰則請從!薄 」c之乘。戰于長勺。公將鼓之。劌曰:“未可!饼R人三鼓。劌曰:“可矣!饼R師敗績。公將馳之。劌曰:“未可!毕乱暺滢H,登軾而望之,曰:“可矣!彼熘瘕R師! 〖瓤,公問其故。對曰:“夫戰,勇氣也。一鼓作氣,再而衰,三而竭。彼竭我盈, http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023090821275362.jpg 《左傳》又稱《春秋左氏傳》或《左氏春秋》,是記載春秋時期各諸侯國的政治、經濟、軍事、外交、文化等方面情況的一部編年體史書。 曹劌論戰教案教學設計 本站原創 2023/9/8 21:24:19 山居秋暝拼音版翻譯-山居秋暝教案教學設計表達了詩人怎樣的感情 http://yw.ychedu.com/YWJA/SWJA/619758.html 《山居秋暝》 唐·王維kōnɡshānxīnyǔhòu,tiānqìwǎnláiqiū?丈叫掠旰,天氣晚來秋。mínɡyuèsōnɡjiānzhào,qīnɡquánshíshànɡliú。明月松間照,清泉石上流。zhúxuānɡuīhuànnǚ,liándònɡxiàyúzhōu。竹喧歸浣女,蓮動下漁舟。suíyìchūnfānɡxiē,wánɡsūnzìkěliú。隨意春芳歇,王孫自可留。   賞析 《山居秋暝》是唐代詩人王維所寫的一首山水詩,作者通過描寫山水寄托出自己高潔的情懷和對理想境界的追求。詩中的首聯寫出了山中雨后的景象,三、四句寫景如畫,用清泉表達出自己的心志高潔。頸聯中詩人通過浣衣女寫出真情實感,最后兩句則是詩人通過描寫美好的生活場景,表現出自己 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023090820390268.jpg 《山居秋暝》是唐代詩人王維所寫的一首山水詩,作者通過描寫山水寄托出自己高潔的情懷和對理想境界的追求。詩中的首聯寫出了山中雨后的景象,用清泉表達出自己的心志高潔。 山居秋暝教案教學設計表達了詩人怎樣的感情 本站原創 2023/9/8 20:29:19 送元二使安西唐王維拼音版-送元二使安西教案教學設計-王孟指的是哪兩位詩人 http://yw.ychedu.com/YWJA/XSJA/619757.html 送元二使安西唐王維拼音版 wèichéngzhāoyǔyìqīngchén渭城朝雨浥輕塵,kèshèqīngqīngliǔsèxīn客舍青青柳色新。quànjūngēngjìnyìbēijiǔ勸君更盡一杯酒,xīchūyángguānwúgùrén西出陽關無故人。注釋元二:作者的友人元常,在兄弟中排行老二,故名“元二”。使:到某地;出使。安西:指唐代安西都護府,在今新疆維吾爾自治區庫車縣附近。渭城:秦時咸陽城,漢代改稱渭城(《漢書·地理志》),唐時屬京兆府咸陽縣轄區,在今西安市西北,渭水北岸。浥:(yì):濕潤?蜕幔郝玫。柳色:即指初春嫩柳的顏色。君:指元二。更:再。陽關:漢朝設置的邊關名,故址在今甘肅省敦煌縣西南,古代跟玉門關同是出塞必經的關口! http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023090819574161.jpg 王維送朋友去西北邊疆時作的詩,后有樂人譜曲,名為陽關三疊,又名渭城曲,大約作于安史之亂前。其送行之地是渭城。 王孟指的是哪兩位詩人 本站原創 2023/9/8 19:44:18 摩羯座性格脾氣特點和缺點-摩羯座運勢 http://qt.ychedu.com/QTZY/619756.html 摩羯座性格特征  1、野心大、高冷摩羯的事業野心在12星座中最為突出,因為性格中“冷”的成分占了多數,她們過于理性的冷靜會給人留下不解風情的印象,所以通常摩羯的桃花運比較少。平日不妨觀察一下你身邊的摩羯,不難發現他們每天風風火火忙于工作,卻很少把心思花在別處,尤其在生活之道上有些薄弱,屬于那種不太有趣的人! 2、固執己見摩羯座是十二星座中最有耐心,小心的星座,凡事都腳踏實地,固執可以說是他們最大的特質,無論對事情的看法、態度、一旦堅持己見,不達到目的,他們是不會放手的! 3、天生情緒壓抑,憂郁摩羯座總是在心中覺得自己背負著很多的責任,就是因為這樣,別人很難了解他心中的想法,他對別人的建議通常沒 http://qt.ychedu.com/UploadFiles_4477y/UploadSoftPic/202309/2023090812360567.jpg 摩羯座運勢愛情運勢:土星與太陽在魔羯座的財帛宮,提醒你與伴侶關注財務方面的壓力,受到水星逆行的影響,即使在假期內,也需要重視、解決與經濟相關的問題 摩羯座運勢 本站原創 2023/9/8 12:29:22 山行拼音版翻譯-山行教案教學設計 http://yw.ychedu.com/YWJA/SXJA/619755.html 山行拼音版翻譯  山行shānxíng【唐】杜牧遠上寒山石徑斜,yuǎnshànghánshānshíjìngxiá白云生處有人家。báiyúnshēngchùyǒurénjiā停車坐愛楓林晚,tíngchēzuòàifēnglínwǎn霜葉紅于二月花。shuāngyèhóngyúèryuèhuā   【注釋】寒山:深秋天涼,山帶寒意。石徑:石頭砌成的小路。斜:為了押韻,這里可以按古音讀作xiá。白云生處:山向遠處伸展。坐:因為。紅于:比……還要紅! 咀g文】石路蜿蜒遠遠地伸向山崖,白云升騰處依稀有些人家。停車只因喜愛傍晚的楓林,經霜楓葉竟紅過二月的鮮花。名句賞析——“停車坐愛楓林晚,霜葉紅于二月花!薄斑h上寒山石徑斜”,寫山,寫山路。一條彎彎曲曲的小 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023090722054414.jpg 山行這首詩描繪的是秋之色,展現出一幅動人的山林秋色圖。詩里寫了山路、人家、白云、紅葉,構成一幅和諧統一的畫面。 山行教案教學設計 本站原創 2023/9/7 21:58:39 a型血的人是什么性格-a型血不建議獻血的原因 http://www.grudzienlash.com/CRJY/myye/619754.html a型血的人是什么性格  1、膽小 A型潛在的心理特性是不信任自己,因而產生對別人不信任的念頭。這兩種特性,乃是所謂的膽小。不管A型的人處于什么環境,都能夠適應、順從而且看起來好象很溫順的樣子,他一心一意的試著改變自己,以便調和自己與環境的關系。對于周遭的反應非常在意,無論什么事情都顯得非常的慎重,常為他人的批評而感覺到不安與煩惱! 2、缺乏主見 A型的人是一種認真向上的人,同時會不斷努力上進,同時團體的歸屬感很強,非常尊重規則,忍耐心強,富有犧牲精神,但因此在團體行動中,常常否決或隱藏了自己的見解,去屈就別人,即使明知自己的想法是對的,也不敢和別人據理力爭。A型的人意志力較弱,對外界的變化,會 http://www.grudzienlash.com/CRJY/UploadFiles_1269/UploadSoftPic/202309/2023090712483527.jpg a型血不建議獻血的原因1、血液狀態異常:如果A型血人群在獻血前長期服用藥物、血液功能異;蛘叽嬖谪氀蛩,其血液狀態本身是異常的,此時不建議進行獻血; a型血不建議獻血的原因 本站原創 2023/9/7 12:43:42 鹽加碘好還是不加碘好-鹽的區別和分類-如何選購優質食鹽 http://www.grudzienlash.com/CRJY/yswh/619753.html 鹽加碘好還是不加碘好  1. 避免過度攝入碘:如果所在地區是高碘地區,應避免過度攝入碘! 2. 缺碘地區可使用加碘鹽:如果所在的地區缺碘,可以使用加碘鹽! 3. 使用無碘鹽的情況:如果是患有甲狀腺功能亢進,應使用無碘鹽! 4.個人甲狀腺疾病情況影響:是否加碘還跟個人是否患有甲狀腺疾病有關! 5.尿碘檢查更科學:可以去醫院做尿碘檢查來評估碘的攝入,這樣會更科學! ←}的區別和分類 一、按所需元素分類 1、無碘鹽無碘鹽就是在鹽里不添加任何碘成分,在碘較多的地區,就可以食用這種無碘鹽,這是為了與加碘鹽區分開來! 2、加碘鹽碘是我們人體所需的一種微量元素,中國地域比較廣闊, http://www.grudzienlash.com/CRJY/UploadFiles_1269/UploadSoftPic/202309/2023090712242074.jpg 鹽加碘好還是不加碘好1.避免過度攝入碘:如果所在地區是高碘地區,應避免過度攝入碘。2.缺碘地區可使用加碘鹽:如果所在的地區缺碘,可以使用加碘鹽。 如何選購優質食鹽 本站原創 2023/9/7 12:17:32 月夜憶舍弟拼音版翻譯-月夜憶舍弟教案教學設計 http://yw.ychedu.com/YWJA/JNJA/619752.html 月夜憶舍弟古詩拼音版 《 月(yuè)夜(yè)憶(yì)舍(shè)弟(dì) 》唐(táng) · 杜(dù)甫(fǔ)戍(shù)鼓(gǔ)斷(duàn)人(rén)行(háng) , 邊(biān)秋(qiū)一(yī)雁(yàn)聲(shēng) 。露(lù)從(cóng)今(jīn)夜(yè)白(bái) , 月(yuè)是(shì)故(gù)鄉(xiāng)明(míng) 。有(yǒu)弟(dì)皆(jiē)分(fēn)散(sàn) , 無(wú)家(jiā)問(wèn)死(sǐ)生(shēng) 。寄(jì)書(shū)長(cháng)不(bù)達(dá) , 況(kuàng)乃(nǎi)未(wèi)休(xiū)兵(bīng) 。 月夜憶舍 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023090622385274.jpg 月夜憶舍弟作者:杜甫戌鼓斷人行,秋邊一雁聲。露從今夜白,月是故鄉明。有弟皆分散,無家問死生。寄書長不達,況乃未休兵。 月夜憶舍弟教案教學設計 本站原創 2023/9/6 22:32:46 江南逢李龜年拼音注音版-江南逢李龜年教案教學設計表達了詩人怎樣的感情 http://yw.ychedu.com/YWJA/QNJS/619751.html 江南逢李龜年拼音版 qíwángzháilǐxúnchángjiàn,cuījiǔtángqiánjǐdùwén。岐王宅里尋常見,崔九堂前幾度聞。zhèngshìjiāngnánhǎofēngjǐng,luòhuāshíjiéyòuféngjūn 。正是江南好風景,落花時節又逢君。  江南逢李龜年古詩注釋 1、李龜年:唐代著名的音樂家,受唐玄宗賞識,后流落江南。2、岐王:唐玄宗李隆基的弟弟,名叫李范,以好學愛才著稱,雅善音律。3、尋常:經常。4、崔九:崔滌,在兄弟中排行第九,中書令崔湜的弟弟。玄宗時,曾任殿中監,出入禁中,得玄宗寵幸。崔姓,是當時一家大姓,以此表明李龜年原來受賞識。5、江南:這里指今湖南省一帶。6、落花時節:暮春,通常指陰歷三月。落花的 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023090621570708.jpg 《江南逢李龜年》是杜甫絕句中最有情韻、最富含蘊的一篇。從岐王宅里、崔九堂前的“聞”歌,到落花江南的重“逢”“聞”“逢”之間聯結著四十年的時代滄桑、人生巨變。 江南逢李龜年教案教學設計表達了詩人怎樣的感情 本站原創 2023/9/6 21:54:44 夢見牙齒掉了是什么征兆-夢見牙掉了的宜忌-不同身份的人夢見掉牙齒的夢境解析 http://qt.ychedu.com/QTZY/619750.html 夢見牙齒掉了是什么征兆  夢見自己的大牙掉了 夢見自己的大牙掉了,說明你近期的開支還是很大的,容易出現意外破財的情況,導致生活質量很不理想。在感情中也容易出問題,在面對感情的時候要保持理智,避免受到爛桃花影響,否則遭受嚴重傷害。在面對現實的時候,也要調整好心態,需要保持好心情! 粢娧例X掉了是什么意思 夢見牙齒掉了,這是不好的征兆,可能家中會發生一些不好的事,提醒你在生活中多注意觀察,也要多關心家人。不僅自身的運勢不好,家人的運勢也不是很好,甚至家人會招來不少麻煩,所以做事之前要認真考慮,何時何地都要保持謹慎! 粢娮约旱募傺赖袅恕 ∪绻銐粢娮约旱募傺赖袅,代表著你近期的運勢相當不 http://qt.ychedu.com/UploadFiles_4477y/UploadSoftPic/202309/2023090621155622.jpg 夢見牙掉了的宜忌「宜」宜細心,宜發紅包,宜傳播科普!讣伞辜砂l郵件,忌求同存異,忌讀書。 夢見牙掉了的宜忌 本站原創 2023/9/6 21:13:05 贈劉景文拼音版翻譯及注釋-贈劉景文教案教學設計表達了作者怎樣的思想感情 http://yw.ychedu.com/YWJA/SEJA/619749.html 贈劉景文拼音版翻譯及注釋 贈劉景文蘇軾(宋)荷盡已無擎雨蓋,菊殘猶有傲霜枝。一年好景君須記,最是橙黃橘綠時! 咀⑨尅(1)擎:舉,向上托。(2)傲霜:不怕霜凍,堅強不屈。(3)最:一作“正”! 咀g文】荷葉敗盡,像一把遮雨的傘似的葉子和根莖上再也不像夏天那樣亭亭玉立;菊花也已枯萎,但那傲霜挺拔的菊枝在寒風中依然顯得生機勃勃。別以為一年的好景將盡,你必須記住,最美景是在初冬橙黃桔綠的時節啊!   贈劉景文表達了作者怎樣的思想感情《贈劉景文》是北宋文學家蘇軾創作的一首七言絕句,是送給好友劉景文的一首勉勵詩。此詩前半首說“荷盡菊殘”仍要保持傲雪冰霜的氣節,后半首通過“橙黃橘綠”來勉勵朋友困難只是一 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023090620523743.jpg 《贈劉景文》是北宋文學家蘇軾創作的一首七言絕句,是送給好友劉景文的一首勉勵詩。抒發作者的廣闊胸襟和對同處窘境中友人的勸勉和支持,托物言志,意境高遠。 贈劉景文教案教學設計表達了作者怎樣的思想感情 本站原創 2023/9/6 20:47:01 痣凸起來要去除嗎-痣凸起來了怎么回事 http://www.grudzienlash.com/CRJY/YYST/619748.html 痣凸起來要去除嗎  、有異常反應:若患者的黑素細胞痣有以上異常反應,應及時去醫院通過激光、冷凍手術切除等方式去除痣,以免發生病變。黑素細胞痣被去除后,盡量避免去痣的部位干燥,利于去痣后皮膚的恢復。盡量不要去抓撓患病處,以免造成皮膚損傷。避免去痣部位暴露在紫外線下,可以防止色素沉著。飲食上應注意避免辛辣油膩的食物,以防過敏! 2、無異常反應:如果黑素細胞痣與周圍皮膚分界清晰、短期內痣的大小無變化、大痣無泛紅、變灰等變化以及凸起的大痣不會莫名出現疼痛瘙癢等現象,則患者可以不需要去除大痣! 3、去除黑素細胞痣,有利于皮膚平整光滑,對面部美觀要求較高的患者,即使沒有異常反應,也可以考慮去除黑素細胞 http://www.grudzienlash.com/CRJY/UploadFiles_1269/UploadSoftPic/202309/2023090612191654.jpg 痣凸起來了怎么回事1、外部刺激:如果經常用手去頻繁觸摸、撓抓痣,對痣形成刺激,或者之前做過藥物點痣、激光點痣等治療,刺激局部的黑色素細胞增生,可能會造成痣變得鼓起來。 痣凸起來了怎么回事 本站原創 2023/9/6 12:16:27 聲聲慢李清照原文及翻譯-聲聲慢李清照表達了作者怎樣的感情 http://yw.ychedu.com/tssbs/619747.html 聲聲慢李清照原文及翻譯 尋尋覓覓,冷冷清清,凄凄慘慘戚戚。乍暖還寒時候,最難將息。三杯兩盞淡酒,怎敵他晚來風急?雁過也,正傷心,卻是舊時相識。滿地黃花堆積,憔悴損,如今有誰堪摘?守著窗兒,獨自怎生得黑?梧桐更兼細雨,到黃昏、點點滴滴。這次第,怎一個愁字了得! 譯文我到處尋找,尋到的只有冷清,十分凄慘。乍暖還寒的季節,最難忍受。兩杯淡酒,怎能壓住心頭的悲傷?大雁飛過,我正傷心,卻發現它正是我在故鄉認識的那只滿地黃花堆積著,十分憔悴,有誰忍心去摘?我守著窗,獨自一人,一個人怎么才能熬到天黑?細雨敲打著梧桐,此正是黃昏,一點一滴落著。這種場景,這種“愁”又怎是一句話能說得清的呢?這是一首秋詞,作者極細膩又 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023090522252917.jpg 《聲聲慢》表達了作者為物是人非,生活有變的愁情傷感。一愁家國不同往昔;二愁與其夫君的感情,對一個女子而言,尤其是本身就喜哀愁的女子而言,愁無盡。 聲聲慢李清照表達了作者怎樣的感情 本站原創 2023/9/5 22:18:17 莊子與惠子游于濠梁之上翻譯-莊子與惠子游于濠梁之上教案教學設計 http://yw.ychedu.com/YWJA/BNJS/619746.html 莊子與惠子游于濠梁之上翻譯  莊子與惠子游于濠梁之上。莊子曰:“鰷魚出游從容,是魚之樂也!被葑釉唬骸白臃囚~,安知魚之樂?”莊子曰:“子非我,安知我不知魚之樂?”惠子曰:“我非子,固不知子矣;子固非魚也,子之不知魚之樂,全矣!”莊子曰:“請循其本。子曰‘汝安知魚樂’云者,既已知吾知之而問我。我知之濠上也!   譯文 莊子與惠施在濠水的橋上游玩。莊子說:“鰷魚在河水中游得多么悠閑自得,這是魚的快樂啊!被菔┱f:“你不是魚,怎么知道魚的快樂?”莊子說:“你不是我,怎么知道我不知道魚的快樂?”惠施說:“我不是你,固然不知道你;你本來就不是魚,你不知道魚的快樂,是完全可以肯定的!”莊子說:“請 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023090522020001.jpg 莊子約公元前369年-約公元前286年,姓莊,名周,戰國時期宋國蒙人。戰國中期道家學派代表人物,思想家、哲學家、文學家,莊學的創立者,與老子并稱老莊。 莊子與惠子游于濠梁之上教案教學設計 本站原創 2023/9/5 21:45:08 赫赫有名的十大命格-三大最兇的命格 http://qt.ychedu.com/QTZY/619745.html 赫赫有名的十大命格  1、子午雙包,這種命格的四柱地支都是兩午或者兩子,也可以是兩子包一午或者兩午包一子,這種命格都是屬于富貴命! 2、寅字帶印,這種命格的日干必須是丙丁火,撕紙會成為寅午戌火局,需要用于寅字帶印才能入格,萬一本人的火屬性比較旺盛的話,就需要帶有一些亥水來平衡一下! 3、八專祿旺,這種命格不僅僅局限于八日,只要日干和日支是相同的而且專祿者都是屬于這種命格! 4、庚辛得幸,這種命格的日干是庚辛金,坐支都是財、官、印貴神,所以命格會非常得勢,只要是坐財神者未來都會非常的富有! 5、勾陳得位,這種命格常被稱為正妃后宮,就是說勾陳星到了紫微垣里面,傳說中這是天帝的常住地區! 6、 http://qt.ychedu.com/UploadFiles_4477y/UploadSoftPic/202309/2023090512235061.jpg 三大最兇的命格1、八字傷官見官格局八字有句老話:傷官見官,常說的就是傷官見官之格局為兇格,此格明顯的信息為命中傷官充沛凸顯十二天干地支,看不見官殺制化, 三大最兇的命格 本站原創 2023/9/5 12:14:22 李商隱無題拼音版翻譯-李商隱無題教案教學設計 http://yw.ychedu.com/YWJA/JNJA/619744.html 李商隱無題拼音版翻譯 xiāng jiàn shínánbiéyìnán,dōngfēngwúlìbǎihuācán。相間時難別亦難,東風無力百花殘。chūncándàosǐsīfāngjìn,làjùchénghuīlèishǐ gān 。春蠶到死絲方盡,蠟炬成灰淚始干。xiǎojìngdànchóuyúnbìngǎi,yèyín yīng juéyuèguānghán。曉鏡但愁云鬢改,夜吟應覺月光寒。péngshāncǐqùwúduōlù,qīngniǎoyīnqínwèitàn kān 。蓬山此去無多路,青鳥殷勤為探看! o題李商隱翻譯:見面的機會真是難得,分別時更是難舍難分,況且又兼東風將收的暮春天氣,百花殘謝,更加使人傷感。春蠶結繭到死 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023090422321290.jpg 李商隱,字義山,號玉溪生。因牛李黨爭,處于夾縫之中的李商隱終生仕途坎坷。為晚唐著名詩人,與杜牧齊名,人稱小李杜。 李商隱無題教案教學設計 本站原創 2023/9/4 22:27:37 夜雨寄北古詩帶拼音原文及翻譯-夜雨寄北教案及反思-夜雨寄北表達了詩人怎樣的情感 http://yw.ychedu.com/YWJA/QNJS/619743.html 夜雨寄北表達了詩人怎樣的情感  在《夜雨寄北》這首詩中,作者李商隱通過描寫自己漂泊在外的孤寂,苦雨深秋時的落寞,歸期無期的無奈,相見共語的期盼,表達了詩人羈旅巴山的孤寂愁苦和思鄉思親之情!兑褂昙谋薄肥峭硖圃娙死钌屉[身居異鄉巴蜀,寫給遠在長安的妻子(或友人)的一首抒情七言絕句,是詩人給對方的復信。詩的三、四句是作者對未來團聚時的幸福想象,此時的痛苦,與將來的喜悅交織一起時空變換。這首詩即興寫來,寫出了詩人剎那間情感的曲折變化! ∫褂昙谋惫旁妿匆鬸ūnwènguīqīwèiyǒuqī,bāshānyèyǔzhǎngqiūchí。君問歸期未有期,巴山夜雨漲秋池。hédānggòngjiǎnxīchuāngzhú,quèhuàbāshānyèyǔsh http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023090422012427.jpg 《夜雨寄北》這首詩中,作者李商隱通過描寫自己漂泊在外的孤寂,苦雨深秋時的落寞,歸期無期的無奈,相見共語的期盼,表達了詩人羈旅巴山的孤寂愁苦和思鄉思親之情。 夜雨寄北表達了詩人怎樣的情感 本站原創 2023/9/4 21:52:59 望洞庭唐劉禹錫古詩拼音-望洞庭教案教學設計-望洞庭的景點是什么 http://yw.ychedu.com/YWJA/SXJA/619742.html 望洞庭唐劉禹錫古詩拼音 húguāngqiūyuèliǎngxiānghé,tánmiànwúfēngjìngwèimó。湖光秋月兩相和,潭面無風鏡未磨。yáowàngdòngtíngshānshuǐcuì,báiyínpánlǐyīqīngluó。遙望洞庭山水翠,白銀盤里一青螺! ∽g文 洞庭湖水色與月光互相輝映,湖面風平浪靜,就像未經磨拭的銅鏡一樣。遠遠眺望洞庭湖山水蒼翠如墨,好像白銀盤里托著一枚青螺! ≠p析 這是一首寫景詩,詩中描寫了在秋夜下洞庭湖的優美景色。作者運用了比喻的寫作手法,生動地描繪出了洞庭湖水的寧靜,由近及遠地將自己所看見的風景描繪出來。整首詩將洞庭湖的朦朧美表現得淋漓盡致,勾畫出一幅美麗的洞庭山水畫。   作者簡介 劉 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023090421380425.jpg 劉禹錫是唐代著名的詩人、文學家和哲學家。字夢德,漢族,祖籍洛陽。劉禹錫所作的詩題材十分廣泛,與柳宗元并稱劉柳,與韋應物、白居易合稱三杰,并與白居易合稱劉白。 望洞庭的景點是什么 本站原創 2023/9/4 21:34:29 楊氏之子文言文翻譯-楊氏之子教案教學設計教學反思 http://yw.ychedu.com/YWJA/SWJA/619741.html 楊氏之子文言文翻譯  《楊氏之子》朝代:南北朝作者:劉義慶梁國楊氏子九歲,甚聰惠?拙皆勂涓,父不在,乃呼兒出。為設果,果有楊梅?字敢允緝涸唬骸按耸蔷夜!眱簯暣鹪唬骸拔绰効兹甘欠蜃蛹仪!薄 ∽g文在梁國,有一戶姓楊的人家,家里有個九歲的兒子,非常聰明?拙絹戆菀姉钍献拥母赣H,可是父親不在,于是便叫楊氏子出來。楊氏子為孔君平端來水果,水果中有楊梅,孔君平指著楊梅對楊氏之子,并說:“這是你家的水果!睏钍献玉R上回答說:“我可沒有聽說孔雀是先生您家的鳥!   注釋孔君平:孔坦,字君平,官至延尉氏:姓氏,表示家族的姓。夫子:舊時對學者或老師的尊稱。設:擺放,擺設。甚:非常。詣 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023090122004150.jpg 《楊氏之子》選自南朝劉義慶的`《世說新語》,該書是一部主要記載漢末至晉代士族。階層言談軼事的小說。本 楊氏之子教案教學設計教學反思 本站原創 2023/9/1 21:49:49 阿房宮賦原文及翻譯-阿房宮賦教案教學設計 http://yw.ychedu.com/YWJA/GEJA/619740.html 阿房宮賦原文  六王畢,四海一,蜀山兀(wù),阿房出。覆壓三百余里,隔離天日。驪(lí)山北構而西折,直走咸陽。二川溶溶,流入宮墻。五步一樓,十步一閣;廊腰縵回,檐牙高喙;各抱地勢,鉤心斗角。盤盤焉,囷囷(qūn)焉,蜂房水渦,矗(chù)不知其乎幾千萬落。長橋臥波,未云何龍?復道行空,不霽(jì)何虹?高低冥迷,不知西東(也做“東西”)。歌臺暖響,春光融融;舞殿冷袖,風雨凄凄。一日之內,一宮之間,而氣候不齊! ″鷭(pín)媵(yìng)嬙(qiáng),王子皇孫,辭樓下殿,輦(niǎn)來于秦,朝歌夜弦(xián),為秦宮人。明星熒(yíng)熒(yíng),開妝鏡也;綠云擾擾,梳曉鬟(huán)也;渭流漲膩,棄脂水也;煙斜霧橫,焚椒蘭也。雷霆乍驚, http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023090121053875.jpg 阿房宮賦借古諷今,通過阿房宮的興建及其毀滅,生動形象地總結了秦朝統治者的驕奢亡國的歷史經驗,向唐朝統治者發出了警告。 阿房宮賦教案教學設計 本站原創 2023/9/1 21:00:13 次北固山下教案教學設計-次北固山下拼音版原文及翻譯表達了詩人怎樣的感情 http://yw.ychedu.com/YWJA/QNJS/619739.html 次北固山下教案教學設計  一.微課設計思路首先選擇一節適宜的課程,依據學習者特征及教學重難點等、教學目標等做好教學設計,收集相關圖文以及音視頻素材,制作課程演示文稿,然后對演示文稿進行播放錄屏,在借用剪輯工具合成音畫,添加片頭片尾! 《、教學目標(1)誦讀詩歌,關注詩題,提取意象,整體把握詩歌內容。(2)分析景物和意象特點,把握景情關系,結合詩人經歷,深入理解詩人情感。(3)了解律詩的結構特點,體會不同詩句間的情感關聯和差異! ∪、教學重難點(1)教學重點:分析景物和意象特點,把握景情關系,結合詩人經歷,深入理解詩歌情感。(2)教學難點:了解律詩的結構特點,體會不同詩句間的情感關聯和差異。&nb http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023090119475277.jpg 次北固山下詩人借景抒情,通過描寫冬末春初在北固山下停泊時所見到的青山綠水、潮平壯闊的壯麗景色,抒發了詩人深深地思鄉之情。 次北固山下教案教學設計 本站原創 2023/9/1 19:43:59 渡荊門送別拼音版原文及翻譯-渡荊門送別教案教學設計表達了作者怎樣的思想感情 http://yw.ychedu.com/YWJA/BNJS/619738.html 渡荊門送別拼音版原文及翻譯 渡荊門送別lǐbái李白dùyuǎnjīngménwài,láicóngchǔguóyóu。渡遠荊門外,來從楚國游。shānsuípíngyějìn,jiāngrùdàhuāngliú。山隨平野盡,江入大荒流。yuèxiàfēitiānjìng,yúnshēngjiéhǎilóu。月下飛天鏡,云生結海樓。réngliángùxiāngshuǐ,wànlǐsònghángzhōu。仍憐故鄉水,萬里送行舟! ∽⒔1、荊門:山名,在湖北省宜都縣西北。2。海樓:海市蜃樓。3、故鄉水:指長江,李白早年住在四川,故有此言! ∽g文自劍門之外的西蜀沿江東下,來到了楚國境內作一次旅游。崇山隨著荒野出現漸漸逝盡,長江進入了莽原也緩緩而流。月影倒映江中象是飛來天鏡,云層締構城郭幻出海 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202309/2023090119305111.jpg 渡荊門送別表達了作者怎樣的思想感情詩人遠渡荊門,眼望一派壯麗的大好河山,心生豪放。抒發了自己的胸懷與進取精神,生氣勃勃,意氣風發。 渡荊門送別拼音版原文及翻譯 本站原創 2023/9/1 19:27:37 五福是指哪五個福-五福是幾輩幾代人-血緣關系中五福的判斷方法怎么算出五服 http://qt.ychedu.com/QTZY/619737.html 五福是幾輩幾代人  家族五福準確的說法是“脫五服”、“出五服”。五服:原是指古人出喪時穿戴的五種孝服。后用來表示家族宗親世代,謂高祖﹑曾祖﹑祖父﹑父親﹑自身五代! 》彩茄夑P系在這五代之內的都是親戚,即同出一個高祖的人都是親戚。從高祖到自己是五代,就成為五服。五服之后,則稱謂“出五服”,就沒有了親緣關系,就可以通婚。一般情況下,家里有婚喪嫁娶之事,都是五服之內的人參加! ∥宸仁且环N血親關系,也是一種服喪規則,總體來說還是在規定親疏等級。上下九代(九族),在喪禮中,晚輩對長輩為了表示孝意和哀悼,通過穿著不同禮制孝服來區分大小,稱為遵禮成服! ∥宸傅氖俏宸N孝服,后來,五服也指代五輩人。 http://qt.ychedu.com/UploadFiles_4477y/UploadSoftPic/202309/2023090112381723.jpg 家族五福準確的說法是脫五服、出五服。五服:原是指古人出喪時穿戴的五種孝服。后用來表示家族宗親世代,謂高祖﹑曾祖﹑祖父﹑父親﹑自身五代。 五福是幾輩幾代人 本站原創 2023/9/1 12:32:20 商山早行溫庭筠拼音版翻譯-溫庭筠是婉約派嗎-花間派詩人代表人物 http://yw.ychedu.com/tssbs/619736.html 商山早行拼音版注音 shāngshānzǎoxíng商山早行chénqǐdòngzhēngduó,kèxíngbēigùxiāng。晨起動征鐸,客行悲故鄉。jīshēngmáodiànyuè,rénjībǎnqiáoshuāng。雞聲茅店月,人跡板橋霜。húyèluòshānlù,zhǐhuāmíngyìqiáng。míngyìqiángyīzuò:zhàoyìqiáng槲葉落山路,枳花明驛墻。(明驛墻一作:照驛墻)yīnsīdùlíngmèng,fúyànmǎnhuítáng。因思杜陵夢,鳧雁滿回塘。   商山早行對照翻譯:晨起動征鐸,客行悲故鄉。黎明起床,車馬的鈴鐸已叮噹作響,出門人踏上旅途,還一心想念故鄉。雞聲茅店月,人跡板橋霜。雞聲嘹亮,茅草店沐浴著曉月的余輝,足跡凌亂,木板橋覆蓋著早春的寒霜。槲 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202308/2023083122521440.jpg 溫庭筠唐代詩人、詞人。本名岐,字飛卿,太原祁(今山西祁縣東南)人。溫庭筠所代表的花間詞,雖然說在題材上,有著明顯的局限性,可是,在中國文學史上的地位,卻也是不可忽視的。 花間派詩人代表人物 本站原創 2023/8/31 22:43:24 夢見撿到錢是什么征兆-不同身份的人夢見撿到錢的夢境解析-夢見撿錢的吉兇 http://qt.ychedu.com/QTZY/619735.html 夢見撿到錢是什么征兆  1、夢到撿錢了的夢境解析夢到撿錢了,是一種吉兆,預示著夢者金錢運勢不錯,夢者的財運將會有所提升,可能是在工作上表現良好而被領導加薪,也可能會得到一筆意外之財,提醒夢者好好抓住機會不同的人夢到撿錢了的夢境! 2、女人做夢夢見自己撿錢,預示你最近可能有一趟遠門要出,可能是旅行或者是外地出差,外出途中是可能會遇到些小麻煩,但只要你能冷靜處理就能很快得到解決,出門前最好能有效計劃好男人做夢夢見自己撿錢,預示你最近的運勢可能! 3、夢見撿錢是什么預兆1夢見撿錢,說明自己最近會有不錯的財運,可能之前的投資或者是理財方面可以獲得一些可觀的收入,本身對于錢財方面是比較看重的,并且對于 http://qt.ychedu.com/UploadFiles_4477y/UploadSoftPic/202308/2023083112364593.jpg 夢見撿錢的吉兇基礎穩定,可以逃避災難,消除障礙,取得成功。然而,由于成功運氣不好,它無法再擴展。我們不能完全發展我們的才能,這樣我們的成就和本質都會被打折。 夢見撿錢的吉兇 本站原創 2023/8/31 12:31:55 夢見發大水是什么征兆-不同身份的人夢見發大水的夢境解析-夢見發大水的吉兇宜忌 http://qt.ychedu.com/QTZY/619734.html 夢見發大水的吉兇  基礎運勢很好,境遇安定,做事勤勉,可以取得一時的輝煌,但成功運勢不好,很難向上伸張發展!炯獌聪嗟帧俊 粢姲l大水的宜忌 【宜】宜看動漫,宜扯謊,宜跨界合作! 炯伞考蓱岩扇松,忌相親,忌舍近求遠! 粢姲l大水是什么征兆 1、夢見洪水來襲夢中的洪水雖然也是屬于發大水的范疇,但是洪水可比一般的大水要來的兇猛,所以夢見洪水來襲,往往是要見災禍的預兆。比如說夢中洪水來的十分猛烈,一副地動山搖,山崩地裂的樣子,一瀉千里,感覺那種氣勢完全無法抵擋,那么就是表示做夢者近期會有大災難,嚴重的甚至會去世。夢中洪水越猛烈,災禍就越慘烈! 2、夢見發大水夢見發大水,這個大水可不是發家 http://qt.ychedu.com/UploadFiles_4477y/UploadSoftPic/202308/2023083112045944.jpg 不同身份的人夢見發大水的夢境解析談婚論嫁的人夢見發大水,說明很多阻礙無法溝通,感情難相聚。創業的人夢見發大水,代表阻礙大、財物損失、停業,侍時機而動。 夢見發大水的吉兇宜忌 本站原創 2023/8/31 12:02:14 誡子書原文及翻譯-諸葛亮家訓內容概括 http://yw.ychedu.com/YWJA/JNJA/619733.html 誡子書原文及翻譯  《誡子書》原文 夫君子之行,靜以修身,儉以養德。非淡泊無以明志,非寧靜無以致遠。夫學須靜也,才須學也,非學無以廣才,非志無以成學。淫慢則不能勵精,險躁則不能治性。年與時馳,意與日去,遂成枯落,多不接世,悲守窮廬,將復何及! 譯文 品德高尚的人,可以屏除雜念和干擾,以此修養身心,以儉樸來培養自己的德行。不是內心淡泊的話就無法無法明確志向,不集中精神就無法達到遠大目標! W習必須靜心專一,而才干來自勤奮學習。如果不學習就無法增長自己的才干,不明確志向就不能在學習上獲得成就?v欲放蕩、消極怠慢就不能勉勵心志使精神振作,冒險草率、急躁不安就不能修養性情。年華隨時光而飛馳,意 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202308/2023083022555274.jpg 諸葛亮(181-234),三國時期、軍事家。字孔明,瑯邪陽都(今山東沂南)人。早年避亂于荊州,隱居隴畝,時稱臥龍(一號伏龍)。劉備三顧茅廬 諸葛亮家訓內容概括 本站原創 2023/8/30 22:48:20 生于憂患死于安樂原文及翻譯出處-生于憂患死于安樂告訴我們什么道理 http://yw.ychedu.com/YWJA/JNJA/619732.html 生于憂患死于安樂原文  舜發于畎畝之中,傅說舉于版筑之間,膠鬲舉于魚鹽之中,管夷吾舉于士,孫叔敖舉于海,百里奚舉于市。故天將降大任于是人也,必先苦其心志,勞其筋骨,餓其體膚,空乏其身,行拂亂其所為,所以動心忍性,曾益其所不能。  人恒過,然后能改;困于心,衡于慮,而后作;征于色,發于聲,而后喻。入則無法家拂士,出則無敵國外患者,國恒亡。然后知生于憂患而死于安樂也。  譯文  舜從田地中被任用,傅說從筑墻的泥水匠中被選拔,膠鬲從魚鹽販中被舉薦,管夷吾從獄官手里被釋放并被任用為相,孫叔敖從隱居的海濱被任用,百里奚從奴隸買賣場所被選拔用為大夫。所以上天將要下達重大責任 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202308/2023083022312287.jpg 生于憂患死于安樂告訴我們什么道理1、人要成才,必要經受磨難。2、人要成就大事,必須在身體上、思想上、行為上經受艱苦磨難。 生于憂患死于安樂告訴我們什么道理 本站原創 2023/8/30 22:28:42 立秋吃的食物飲食需要注意什么-立秋節氣的特點和風俗-立秋的來歷 http://qt.ychedu.com/QTZY/619731.html 立秋吃的食物  1、滋陰潤肺的食物:秋天時天氣較為干燥,空氣中水分較少,且天氣變涼后皮膚出汗減少,會更加干燥。中醫認為肺主皮毛,食用白蘿卜、山藥、蓮藕、銀耳、百合等具有滋陰潤肺的食物,對機體有一定好處,還可以保護肺部功能,預防肺部疾病入侵; 2、富含維生素的食物:立秋時可多食用胡蘿卜、西紅柿等維生素A含量較高的食物,可以預防秋冬季的眼睛干燥不適。還可以多吃富含維生素C的食物,如檸檬、紅棗、菠菜、西蘭花等,以避免維生素C缺乏導致免疫力下降,預防秋冬感冒。在立秋時還可以多吃如饅頭、雜糧糕、全麥面包等發酵食物,這類食物在發酵時可產生大量維生素B族,保護皮膚,避免秋季皮膚干燥; 3、其他食物:秋天天氣干 http://qt.ychedu.com/UploadFiles_4477y/UploadSoftPic/202308/2023083022103119.jpg 立秋之后飲食需要注意什么1、忌吃過燥的食物中醫學認為,苦燥之品易傷津耗氣。秋季燥邪當令,肺為嬌臟,與秋季燥氣相通,容易感受秋燥之邪。 立秋節氣的特點和風俗 本站原創 2023/8/30 22:06:18 望天門山拼音版古詩原文及翻譯-望天門山表達了詩人怎樣的感情 http://yw.ychedu.com/tssbs/619730.html 望天門山拼音版  tiānménzhōngduànchǔjiāngkāi,bìshuǐdōngliúzhìcǐhuí! √扉T中斷楚江開,碧水東流至此回! iǎngànqīngshānxiāngduìchū,gūfānyīpiànrìbiānlái! 砂肚嗌较鄬Τ,孤帆一片日邊來! 咀⑨尅俊 √扉T山:在今安徽當涂西南長江兩岸,東名博望山,西名梁山。兩山夾江而立,形似天門,故得名! 〕毫鹘浐币瞬h至安徽蕪湖一帶的長江。因該地古時屬于楚國,所以詩人把流經這里的長江叫做楚江! 』兀恨D變方向! 砂肚嗌剑褐覆┩胶土荷! ∪者厑恚褐腹轮蹚奶焖嘟犹幍倪h方駛來,好像來自天邊。   【譯文】 楚江東來沖開天門奔騰澎湃,一路奔流的長 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202308/2023083021504066.jpg 《望天門山》是唐代大詩人李白于開元十三年(725年)赴江東途中行至天門山時所創作的一首七絕。此詩描寫了詩人舟行江中順流而下 望天門山表達了詩人怎樣的感情 本站原創 2023/8/30 21:45:58 夢見房子倒塌是什么預兆-不同的人夢見房子倒塌的夢境解析 http://qt.ychedu.com/QTZY/619729.html 夢見房子倒塌是什么預兆  夢見房屋倒塌的傳統周公解夢:  1.夢見房屋倒塌,暗示你會經歷災禍困難,但最終將得以解決,重新開始生活! 2.夢見別人家房屋倒塌,意味著你周邊的朋友要生病;蛘呱眢w會受到傷害。不過不用擔心,會沒事的! 3.夢見房屋倒塌是生病的前兆,或是你已經生病了! 4.夢見房屋倒塌,可能是在大風雨之中或是地震時倒了,是表示你的身體很不健康,要注意調養! 5.夢見房屋倒塌,其實象征著一件煩惱事被解決了,家人幸運地躲過該災難,說明煩惱事對你身邊的人并沒有造成太大影響! 6.夢見刮大風時房屋倒塌,預示會有災難降臨! 〔煌娜藟粢姺孔拥顾膲艟辰馕 夢中自己的房子倒塌,預示著這個人在 http://qt.ychedu.com/UploadFiles_4477y/UploadSoftPic/202308/2023083012353015.jpg 不同的人夢見房子倒塌的夢境解析1. 夢中自己的房子倒塌,預示著這個人在不久的將來會有不小的收獲和成功。有可能會獲得升職加薪或者擁有新的愛情關系等。 不同的人夢見房子倒塌的夢境解析 本站原創 2023/8/30 12:31:47 登鸛雀樓拼音詩意-登鸛雀樓的寫作背景-登鸛雀樓表達了詩人怎樣的感情 http://yw.ychedu.com/tssbs/619728.html 登鸛雀樓(崔顥)拼音版 xīrényǐchénghuánghèqù,cǐdìkōngyúhuánghèlóu。昔人已乘黃鶴去,此地空余黃鶴樓。huánghèyīqùbùfùfǎn,báiyúnqiānzǎikōngyōuyōu。黃鶴一去不復返,白云千載空悠悠。qíngchuānlìlìhànyángshù,fāngcǎoqīqīyīngwǔzhōu。晴川歷歷漢陽樹,芳草萋萋鸚鵡洲。rìmùxiāngguānhéchùshì?yānbōjiāngshàngshǐrénchóu。日暮鄉關何處是?煙波江上使人愁。   登鸛雀樓(崔顥)翻譯: 過去的仙人已經駕著黃鶴飛走了,這里只留下一座空蕩蕩的黃鶴樓。黃鶴一去再也沒有回來,千百年來只看見悠悠的白云。陽光照耀下的漢陽樹木清晰可見,鸚鵡洲上有一片碧綠的芳草 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202308/2023082922163059.jpg 崔顥唐開元年間進士,官至太仆寺丞,天寶中為司勛員外郎。最為人們津津樂道的是他那首《黃鶴樓》,據說李白為之擱筆,曾有眼前有景道不得,崔顥題詩在上頭的贊嘆。 登鸛雀樓表達了詩人怎樣的感情 本站原創 2023/8/29 22:09:13 aabc的四字詞語或成語意思 http://yw.ychedu.com/zxywcs/619727.html aabc的四字詞語或成語 1、彬彬有禮彬彬:原意為文質兼備的樣子,后形容文雅。形容文雅有禮貌的樣子。2、濟濟一堂濟濟:形容人多。形容很多有才能的人聚集在一起。3、咄咄書空形容失志、懊恨之態。4、默默無聞無聲無息,沒人知道。指沒有什么名聲。5、區區之眾區區:形容少。很少的幾個人。6、循循善誘循循:有次序的樣子;善:善于;誘:引導。指善于引導別人進行學習。7、井井有條井井:形容有條理。形容說話辦事有條有理。8、嗷嗷待食嗷嗷:哀鳴聲;待:等待;食:喂養。迫于饑餓而急于求食的樣子。形容災民受饑餓,處于困境等待援助9、靡靡之聲指柔弱、頹靡的音樂。同“靡靡之音”。10、恩恩相報用恩惠報答恩惠;把有利于人的行為回報給有恩于己的 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202308/2023082921471021.jpg aabc的四字詞語或成語1、彬彬有禮彬彬:原意為文質兼備的樣子,后形容文雅。形容文雅有禮貌的樣子。 aabc的四字詞語或成語意思 本站原創 2023/8/29 21:46:20 夢見老公出軌了是什么征兆周公解夢吉兇-夢見老公出軌了自己大哭大鬧是什么征兆 http://qt.ychedu.com/QTZY/619726.html 夢見老公出軌了是什么征兆  1、夢到自己的老公有第三者,預示著夢者很有可能在潛意識里一直對婚姻生活有工作壓力,或許是由于他的老公出色,或許是夢者一直瞧不起他的風采,因此夢者內心一直有緊迫感?傆幸环N模糊不清的負擔和擔憂; 2、夢見老公出軌,表明做夢者和老公中間的信任感減少了,或是之前出現過這樣的事情,造成做夢者有目的或潛意識地猜想和思索;另一種可能是夢者否認自身,感覺自身在一些領域有一定的缺乏,造成對老公的不滿意! 3、女性夢見老公出軌,暗示著做夢者在日常生活中會碰到一些不便,夫妻之間很有可能會出現爭執。實際上伴隨著孩子成長,家庭瑣事的增加,日常生活會顯得很平平淡淡,兩人中間的情感也會由于生 http://qt.ychedu.com/UploadFiles_4477y/UploadSoftPic/202308/2023082912424071.jpg 夢見老公出軌了是什么征兆吉兇成功運佳,希望目的及財富名譽均可達成,唯因基礎運劣,而招致家庭內之苦惱或不幸,且身心過勞,可能導致生病,其下屬多爭妒,使用此之人會因下屬而苦不堪言。 夢見老公出軌了自己大哭大鬧是什么征兆 本站原創 2023/8/29 12:39:38 天秤座男生性格特點及優缺點-天秤座和什么星座最配 http://qt.ychedu.com/QTZY/619725.html 天秤座男生性格特點及優缺點  性格特點: 1.熱情開朗天秤座的男人熱情開朗,樂觀向上,自信滿滿。他們總是有著吸引人的魅力和氣質,和朋友相處時總是能帶來愉悅和快樂,因此被認為是聚會公認的調和者! 2.公正客觀天秤座的男人非常平衡,凡事都講求公正和客觀。他們不喜歡單方面判斷人或事,經常會聽取多種觀點,進行評估和判斷,所以比較符合《論語》中的對稱思想! 3.人際關系廣泛天秤座的男人很受歡迎,有很多朋友,并與人建立了廣泛的人際網絡。他們善良、積極,喜歡與人交流和分享,使得交際能力變得很強,很少會有單身的情況出現。   優點: 富有正義感天秤座的男生品格正直,和藹可親,他們喜歡路見不平拔刀 http://qt.ychedu.com/UploadFiles_4477y/UploadSoftPic/202308/2023082912251419.jpg 天秤座和什么星座最配天秤座最配星座第一名:雙子座配對指數:100星座比重:52:48配對點評:你們都是充滿現代感、知性的星座,交際運也佳,可以愉悅的交往。對于心胸較為狹窄的雙子座, 天秤座和什么星座最配 本站原創 2023/8/29 12:17:43 師說原文及翻譯-唐代韓愈的簡介 http://yw.ychedu.com/YWJA/GYJA/619724.html 師說原文及翻譯  古之學者必有師。師者,所以傳道受業解惑也。人非生而知之者,孰能無惑?惑而不從師,其為惑也,終不解矣。生乎吾前,其聞道也固先乎吾,吾從而師之;生乎吾后,其聞道也亦先乎吾,吾從而師之。吾師道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故無貴無賤,無長無少,道之所存,師之所存也! ∴岛!師道之不傳也久矣!欲人之無惑也難矣!古之圣人,其出人也遠矣,猶且從師而問焉;今之眾人,其下圣人也亦遠矣,而恥學于師。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以為圣,愚人之所以為愚,其皆出于此乎?愛其子,擇師而教之;于其身也,則恥師焉,惑矣。彼童子之師,授之書而習其句讀者,非吾所謂傳其道解其惑者也。句讀之不知,惑之不解,或師焉,或 http://yw.ychedu.com/UploadFiles_9113y/UploadSoftPic/202308/2023082822551977.jpg 韓愈(768年-824年12月25日),字退之,河南河陽(今河南省孟州市)人,自稱祖籍昌黎郡,世稱韓昌黎、昌黎先生。 唐代韓愈的簡介 本站原創 2023/8/28 22:49:56